Welkom

Welkom op de website van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

Publiceren in TGE?
Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Boekbespreking ×
Boekbespreking

De vele gezichten van lijden verbeeld

Bespreking van 'Lijden, Eigentijdse visies op de kruisweg en het laatste avondmaal'

‘Ik lig er ’s nachts van wakker. Voel de pijn die mensen in Gaza voelen,’ zegt Tamar Shahinian als ik haar vraag wat de situatie in Israël met haar doet. Ze is Palestijns en heeft familie die op de Westbank woont.

Boekbespreking

De gewelddadige geschiedenis van zwangerschap en baring

Recensie 'Ei, foetus, baby' van Trudy Dehue

Wie nog gelooft in objectieve kennis en een positivistisch wetenschapsparadigma, heeft vast nooit de boeken van Trudy Dehue gelezen. Dehue (1951) weerlegt iedere opvatting die ervan uitgaat dat ‘de werkelijkheid’ en ‘feiten’ buiten ons liggen om wetenschappelijk ontdekt en geduid te worden.

Boekbespreking

Recht op ongezond gedrag?

Bespreking van: Handboek Leefstijlgeneeskunde. De basis van iedere praktijk

Leefstijlgeneeskunde maakt sinds enkele jaren een opmars. ZonMw investeert al jaren in preventieprogramma’s onder een titel die de omvang ervan duidelijk maakt: ‘Alles is Gezondheid’. Recent verscheen een herziening van het Handboek Leefstijlgeneeskunde. De basis voor iedere praktijk. Zo’n vijftig hoogleraren en and...

Boekbespreking

De context van het moeder-worden

Bespreking van ‘Sociale Verloskunde’ en ‘The birth of ethics’

Opkomen voor mensen in kwetsbare posities staat tegenwoordig al snel onder verdenking van ‘wokeness’, van activisme, en van opposities creëren die de samenleving splijten. Minister Ye?ilgöz (Justitie en Veiligheid) zegt het ‘wokisme’ te zullen bestrijden: ‘er bestaat geen recht om niet gekwetst te worden’ (HJ School...

Boekbespreking

De ethiek van het zelfgekozen levenseinde

Bespreking van 'What Kind of Death'

Mensen hebben het recht op een zelfgekozen levenseinde. En als zij die keuze op een weloverwogen manier hebben gemaakt, dan zouden zij bovendien toegang moeten hebben tot dodelijke middelen die hen in staat stellen om die ook daadwerkelijk op een humane manier uit te voeren.

Boekbespreking

Waardevolle filosofisch-theologische verkenning van humaniteit en technologie

Kan technologie voor ons zorgen? Richart Huijzer zou die vraag ontkennend beantwoorden. ‘Een robot kan wel werkzaam zijn in de zorg, maar humaniteit moet van mensen komen’ [p.262], zo betoogt Huijzer in zijn boek Humaniteit en technologie in de zorg.

Boekbespreking

Meisje, vrouw, anders

Een boek van Bernardine Evaristo

Meisje, Vrouw, Anders beschrijft de levens van twaalf personages van kleur. Iedereen heeft een ander verhaal en begaat een eigen weg, al zijn ze door het boek heen allemaal op de een of andere manier met elkaar verbonden. In deze bestseller staat diversiteit van vrouw-zijn in de Britse (en Westerse) samenleving cent...

Boekbespreking

Een kankertraject verbeeld: troost, hoop en herkenning

Bespreking van 'Dingen die erger zijn. Een stripverhaal over borstkanker'

Wie het stripboek uitsluitend associeert met Asterix, Kuifje en Donald Duck heeft een hoop gemist. Het medium biedt al lange tijd meer dan luchtig avontuur. Er is inmiddels een enorm corpus aan graphic novels beschikbaar waarin serieuze, existentiële thema’s in woord en beeld worden uitgediept. Ook in de healthcare ...

Boekbespreking

Nadenken over vriendschap

Filosoferen over vriendschap, hoe doe je dat? In zijn boek Doodgewone vrienden. Nadenken over vriendschap is dat de eerste vraag die Paul van Tongeren zichzelf stelt. Hoe ‘denk’ je over vriendschap? En, verschillen wetenschap en filosofie hierin? Hoewel ik binnen de medische en psychosociale literatuur mijn best moe...

Boekbespreking

Is kwetsbare waardigheid het centrale thema in de ethiek?

In dit boek richt Chris Gastmans zich vooral tot zorgverleners, die hij voor ogen houdt dat de zorg rekening moet houden met zowel de kwetsbaarheid van mensen als met hun waardigheid. De waardigheid is wat hem betreft de kern van de zorg, het ‘ethisch kompas’ voor zorgverleners is dan ook ‘de menselijke waardigheid ...

Boekbespreking

Het wonder van betekenis

“De cursus gaat over geluk bij Aristoteles. De locatie is schitterend. Zou jij kunnen? Zou jij zin hebben?” Niet veel later stapt Marc van Dijk (journalist, kinderboekenschrijver en kunstenaar) in het vliegtuig naar Kreta om een week lang te kunnen luisteren, praten en schrijven met de nieuwe Denker des Vaderlands, ...

Boekbespreking

Goed zelf beschikken doe je samen

Wie dacht dat de stroom aan euthanasieboeken na een halve eeuw debat in Nederland zo stilaan zou verdrogen, vergist zich. Recent kwamen twee nieuwe boeken uit: een abstract rechtsfilosofische verhandeling over het recht op zelfbeschikking en een bundel concrete ervaringsverhalen van mensen wiens naaste koos voor eut...

Boekbespreking

Eenzaamheid als opmaat naar verbinding tussen mensen

Eenzaamheid is van alle tijden. Ook wel het stille lijden genoemd. Eenzaamheid is iets dat iedereen in meer of mindere mate, op verschillende momenten kan overkomen. Of het door de coronapandemie komt, of het de individualistische tijdgeest is, steeds meer filosofen pogen tegenwoordig dit onderwerp te analyseren en ...

Boekbespreking

Op zoek naar nieuwe kleren voor de keizer

De psychiatrie moet op de schop, is de kortste samenvatting van Mensen zijn ingewikkeld, waarin Floortje Scheepers - afdelingshoofd psychiatrie en hoogleraar Innovatie in de GGZ - zoekt naar andere wegen voor de psychiatrie. De vraag ‘wat is de kern van mentale ontregeling?’ is daarbij haar uitgangspunt.

...
Boekbespreking

‘Een bijzonder nuttige en waardevolle fictie’. Beate Rössler: Autonomie. Een essay over het vervulde leven

Wie gebruikt het woord autonomie niet? Het zit zo ingeburgerd in ons taalgebruik en ons dagelijks leven dat we er gemakshalve van uitgaan dat we daadwerkelijk een autonoom leven leiden. Maar is dat wel zo? Om dit spanningsveld – het idee en het ideaal versus de alledaagse ervaringen – gaat dit interessante en goed g...

Boekbespreking

Hoe digitalisering onbewust een steeds groter onderdeel werd van ons bestaan

'Er zit een indringer in mijn huis. Hij zit in de hoek van de kamer naast het tv-meubel. […] Hij houdt me in de gaten. En hoewel ik hem niet recht in de ogen kan kijken, voelt het intimiderend. […] Wat zou hij allemaal weten? Hoe lang zit hij er al? En wie kijken er allemaal mee?’ (p. 13)

...
Boekbespreking

Grondige ethische kaders, maar meer geneeskunde dan gezondheidszorg

Dit jaar kwam het Leerboek Ethiek in de Gezondheidszorg uit van auteurs Ten Have, Ter Meulen, De Vries en Ter Meulen. Deze uitgave bouwt voort op het boek Medische ethiek uit 1998. De auteurs hebben afgezien van een vierde revisie hiervan en kozen voor een nieuwe titel en een nieuwe formule, die past bij hoe mensen ...