Adverteren in TGE of op de site

Het Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek (TGE) stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele kwesties binnen de gezondheidszorg te bevorderen.

 

TGE schenkt aandacht aan het werk van medisch-ethische commissies, aan recente wetgeving op het terrein van de gezondheidszorg, maar ook aan vraagstukken op het snijvlak van geneeskunde, filosofie en literatuur. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

 

Redactionele formule

Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek wil de morele bezinning op actuele kwesties binnen de gezondheidszorg vanuit verschillende benaderingen en levensbeschouwingen bevorderen. Het tijdschrift informeert echter niet alleen over actuele ontwikkelingen, maar biedt ook een kader voor meer fundamentele beschouwingen vanuit een breder cultureel-filosofisch perspectief.

 

TGE wordt uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Geneeskunde en Ethiek. Deze stichting wordt gedragen door Reliëf, Christelijke vereniging van Zorgaanbieders, de Medische Afdeling van het Thijmgenootschap en de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen. De redactie voert echter een onafhankelijk beleid. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en wordt uitgegeven door Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

 

Waarom adverteren?

·         Bereik een specialistische doelgroep

·         Onafhankelijke vakredactie

·         De kans om uw doelgroep te bereiken, boeien en binden

 

Doelgroep

studenten, onderzoekers en professionals in de gezondheidszorg die zich bezighouden met of interesseren in ethiek

Verschijning

4 keer per jaar

Oplage

500 exemplaren

 

Formaten en tarieven

 

Opties

Afmetingen (zetspiegel)

Tarieven (ex. btw)

1/1 pagina

190 mm x 280 mm

395

½ pagina

liggend: 190 mm x 135 mm

staand: 90 mm x 280 mm

260

¼ pagina

90 mm x 135 mm

185

Bijsluiter

 

550

 

Bladspiegel: 210 mm x 297 mm

Opmaak in full colour

 

Wil je graag adverteren op de website van TGE? Mail naar uitgeverij@vangorcum.nl voor de mogelijkheden. 

 

Data

 

2024

 

Jaargang

Editie

Reservering voor …

Advertentie aanleveren voor …

Verschijningsdatum editie

34

2

17 april

17 april

18 juni

34

3

10 juli

10 juli

1 oktober

34

4

9 oktober

9 oktober

10 december