Welkom

Welkom op de website van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

Publiceren in TGE?
Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen

Inhoudsopgave TGE

Jaargang 34, 2024: nummer 2

 

Themanummer Ethiek van Gezondheidsongelijkheid

Redactioneel

Van kennisonrecht naar kennis-solidariteit in de gezondheidszorg

In dit nummer van TGE verwijst Maria van den Muijsenbergh naar CBS-cijfers waaruit blijkt dat de 20% rijkste Nederlanders zo’n kwart eeuw langer in goede gezondheid leeft dan de armste 20%. Dat laat zien dat er sprake is van forse, onrechtvaardige gezondheidsverschillen. 

Onderzoek & Reflectie

Een moreel pleidooi voor het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Vorig jaar juni ging ik met pensioen als huisarts en hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte zorg. In de zorg wilde ik mijn patiënten laten voelen dat zij voor mij allemaal evenveel tellen, hoe verschillend zij ook zijn in achtergrond, gezondheid, talenten. Vanuit mijn leerstoel heb ik door middel van ...

Onderzoek & Reflectie

De constructie van een ‘domme doelgroep’

Gezondheidsongelijkheid en epistemisch onrecht in de publieke gezondheidszorg

Het is een publiek feit dat mensen met lagere inkomens ongeveer zeven jaar korter leven dan mensen met hoge inkomens en dat ze ook vele jaren meer met chronische ziekten kampen. Hoewel dit statistische feit natuurlijk al veel langer bekend was, komt het tegenwoordig – in de slipstream van de politieke aandacht voor ...

Reactie

In gesprek met burgers vraagt om waken voor grotere ongelijkheid en wantrouwen

In haar artikel ‘Een moreel pleidooi voor het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen’ zet Maria van den Muijsenbergh inzichtelijk uiteen hoe gezondheidsverschillen ontstaan en wijst ze erop dat, om die verschillen te verkleinen, zorgverleners en beleidsmakers moeten samenwerken met burgers.

...
Nawoord

Nawoord

Nawoord van prof. dr. Maria van den Muijsenbergh en prof. dr. Klasien Horstman en Ilse Dijkstra op de Reactie van dr. Beatrijs Haverkamp.

Interview

“Als ethicus moet je breder denken dan alleen de tunnel waarin je steeds gezet wordt”

Gesprek met Mariëtte van den Hoven

Mariëtte van den Hoven is hoogleraar Ethics, Law & Medical humanities aan het UMC Amsterdam. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Commissie Onderwijs van de Hogeschool Leiden en is zij voorzitter van het Nederlands Research Integrity Network. Redactielid Donald van Tol sprak met haar ov...

Document

Een nieuwe balans

Over het advies van de Gezondheidsraad voor verschuiving van de veertiendagengrens in de Embryowet

In Nederland is onderzoek met menselijke embryo’s aan strikte voorwaarden gebonden. Zo is onderzoek alleen toegestaan met gedoneerde embryo’s overgebleven uit ivf-trajecten (zogeheten ‘restembryo’s’) en wel indien de proportionaliteit en subsidiariteit ervan getoetst is door de CCMO en het embryo zich niet langer da...

Boekbespreking

Waarden traceren, twijfels ontrafelen

Over ‘Reinventing the Good Life' van Jeannette Pols

Beste Jeannette,

 

Hoe te leven? Wat maakt het leven de moeite waard? Welke verhalen kunnen daarover worden gehoord en verteld, en welke niet? Met die vragen start je je nieuwste boek ‘Reinventing the Good Life. An empirical contribution to the philosophy of care’.

Reactie

Beste Alistair, Jacqueline, Merel, Paul en Truus,

Ik ben in de wolken van de vorm die jullie voor je recensie hebben gekozen! De briefvorm is in het boek uitgewerkt als een mogelijke methodiek om na te denken over ‘het goede leven’. Dat goede leven dat, zoals jullie terecht benadrukken, niet alleen maar goed is, en soms zelfs bedroevend slecht.

Boekbespreking

Onder witte jassen

Bespreking van 'De medische omerta' van Jim Reekers

De lezer die een vlammend en wetenschappelijk doortimmerd medisch-ethisch betoog verwacht over wat er heden ten dage mis is in de geneeskunde komt allengs bedrogen uit in De medische omerta. Desalniettemin is dit naar vorm en inhoud voor de sector ongewone boek lezenswaardig te noemen.

Beelden van de moraal

Baas in eigen buik, voor alle vrouwen

Hoe de graphic novel 'Uitweg' het persoonlijke politiek maakt

Een aantal jaren geleden stond ik met een kinderarts voor een volle collegezaal met studenten en hun ouders. ‘Wie is er hier geboren?’, vroeg hij tot hilariteit van het publiek. Iedereen natuurlijk, logisch. Zwangerschap en geboorte horen bij de mens zoals beeld en tekst bij strip horen (zie: Olthuis, 2021). Dat lij...

Recensies

Nieuwe lichamelijkheid

Jenny Slatman is filosoof en hoogleraar Medical Humanities aan de Universiteit van Tilburg. Ze doet filosofisch en antropologisch onderzoek naar het lichaam en lichamelijkheid in de gezondheidszorg. 

Recensies

Dansen met de hydra

Gevaren van onze veiligheidsbegeerte

In ‘Dansen met de hydra’ beschrijft Gerben Bakker op eigenzinnige wijze een ontwikkeling die ertoe heeft geleid dat de ruimte in onze samenleving voor een creatief, vrijmoedig omgaan met risico’s zou zijn verdwenen. 

Recensies

Op zoek naar je innerlijk kompas

Een nieuwe gespreksmethode voor moreel beraad

In dit boek presenteert Dick Kleinlugtenbelt een nieuwe gespreksmethode voor moreel beraad: de innerlijk kompas methode. Het boek biedt een handreiking hoe moreel beraad in te zetten voor een ethiek die begrepen wordt als een vrijheidspraktijk. 

Recensies

Persoonsgerichte zorg

15 hefbomen voor zorgverbeteraars

De zorg staat voor grote uitdagingen. De maatschappij staat voor grote uitdagingen, want als we er niet in slagen antwoorden te vinden op ontwikkelingen als vergrijzing en personeelstekorten, zal dat grote implicaties hebben voor de kwaliteit van leven van burgers. 

Publicaties

Inhoudsopgave TGE nr. 1, 2024

Redactioneel

Wat kunnen we leren van zieke zorgverleners?

Gert Olthuis

 

In memoriam dr. Joke Lemiengre

Chris Gastmans

Redactioneel

Wat kunnen we leren van zieke zorgverleners?

Jaren geleden maakten Amerikaanse medisch-ethici een fascinerend boek over hun eigen ervaringen als kankerpatiënt (Dresser, 2012). Ze leerden er veelvuldig van. In de praktijk bleek autonomie bijvoorbeeld behoorlijk uitdagend. 

Onderzoek & Reflectie

Lichamelijke contrastervaringen in zorgverlening: een zorgethische reflectie

In een postuum verschenen boek beschrijft de jonge neurochirurg Paul Kalanithi zijn ervaringen als kankerpatiënt. Hij vertelt over een aanvaring met een collega-arts die hem niet de (pijn)medicatie wil geven waar hij om vraagt. Hij beseft: ik ben nu een onmondige en weerloze patiënt. 

Onderzoek & Reflectie

Wie zorgt er voor de chronisch zieke arts?

Hoewel artsen dagelijks geconfronteerd worden met zieke patiënten, lijkt zelf ziek-zijn nog altijd een taboe. In dit artikel presenteren wij een zorgethisch onderzoek naar de geleefde ervaring van artsen met een chronische ziekte in de artsenwereld. We beogen hiermee bij te dragen aan een meer zorgzame en inclusieve...

Onderzoek & Reflectie

Ethische beschouwingen bij invasieve en non-invasieve neuromodulatie: een verkenning bij betrokken professionals

Neuromodulatie is een verzameling van elektrische en chemische behandelingen voor neuro-psychiatrische aandoeningen die direct aangrijpen op het zenuwstelsel. Wie als argeloze internetgebruiker de term neuromodulatie’ in Google invoert, krijgt zon 21.900 hits. Neuromodulatie heeft een hoge vlucht genomen en wordt ...

Uit de praktijk

Casus Omgaan met klachten

Casus

 

De familie van mevrouw A. dient een klacht in. De mail van de klachtenfunctionaris valt plompverloren in de mailbox van de nefroloog aan het einde van een vermoeiende poli. Mevrouw A., 78 jaar, was lang onder controle wegens een chronisch nierprobleem. 

Uit de praktijk

Begrensde medische mogelijkheden?

Medisch commentaar op de casus

Chronisch nierfalen komt wereldwijd bij ongeveer 10% van de mensen voor. Meestal begint het sluimerend en zonder klachten, maar het kan uiteindelijk evolueren naar terminaal nierfalen met nood aan nierfunctie-vervangende therapie, zoals dialyse of een niertransplantatie.

Uit de praktijk

Er komt een klacht bij de dokter…

Ethisch commentaar op de casus

Aan het einde van een vermoeiende poli komt bij de nefroloog een e-mail binnen met een klachtenbrief van de familie van een overleden patiënt. Een klacht is altijd vervelend, zeker als die niet verwacht wordt en dan ook nog op een moment dat het lastig is om ervoor open te staan. 

Uit de praktijk

Klacht: een gratis advies voor het verbeteren van de zorg?

Juridisch commentaar op de casus

Uit onderzoek van Laarman et al. blijkt dat artsen zich na een klacht vaak aangevallen en machteloos voelen. Het voelt vaak voor de arts, en voordat je het weet is dat ook zo, dat hij/zij  tegenover de patiënt is komen te staan. 

Boekbespreking

De vele gezichten van lijden verbeeld

Bespreking van 'Lijden, Eigentijdse visies op de kruisweg en het laatste avondmaal'

‘Ik lig er ’s nachts van wakker. Voel de pijn die mensen in Gaza voelen,’ zegt Tamar Shahinian als ik haar vraag wat de situatie in Israël met haar doet. Ze is Palestijns en heeft familie die op de Westbank woont.

Boekbespreking

De gewelddadige geschiedenis van zwangerschap en baring

Recensie 'Ei, foetus, baby' van Trudy Dehue

Wie nog gelooft in objectieve kennis en een positivistisch wetenschapsparadigma, heeft vast nooit de boeken van Trudy Dehue gelezen. Dehue (1951) weerlegt iedere opvatting die ervan uitgaat dat ‘de werkelijkheid’ en ‘feiten’ buiten ons liggen om wetenschappelijk ontdekt en geduid te worden.

Hora Est

In vertrouwen. Normatieve beschouwing over euthanasie, dementie en de schriftelijke wilsverklaring

Op 25 oktober 2022 promoveerde Petra Pijnakker op haar proefschrift In vertrouwen. Normatieve beschouwing over euthanasie, dementie en de schriftelijke wilsverklaring. Voor de rubriek Hora Est stelde redactielid dr. M. Caroline Vos haar een aantal vragen.

Recensies

Moreel verpleegkundig leiderschap

Verpleegkundig leiderschap gaat over meer dan het verbeteren van zorg en behoud van verpleegkundigen. Het gaat ook over het morele aspect van zorg, ‘het goede doen voor een ander’. 

Recensies

De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!

Het zorglandschap is complex en verandert in rap tempo. In dit boek schetst Guus van Montfort een overzicht van deze dynamische complexiteit. 

Recensies

Atlas van ons brein. Een visuele reis door de hersenen

‘We zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien ze zoals wij zijn’. Dit citaat van essayist Anaïs Nin staat tamelijk willekeurig en zonder toelichting in het voorwoord van de auteurs. Ik vind het een raak citaat. 

Recensies

Pijn: Een Expeditie naar Onbestemd Gebied

De Nederlandse wetenschapstheoreticus Trudy Dehue schreef ooit dat er grofweg twee manieren zijn om wetenschap te interpreteren: realistisch en constructivistisch.

Recensies

Hoe werkt dagelijkse communicatie? Gesprekken onder de microscoop

Als er één onderwerp stof voor gesprekken oplevert, dan zijn het wel ethische kwesties in de gezondheidszorg. In huisartspraktijken, op verpleegafdelingen, in de gehandicaptenzorg of onder beleidsmakers: gesprekken over morele kwesties zijn er aan de orde van de dag. 

Artikelen

Inhoudsopgave TGE 33, 4, 2023

Themanummer Natuur, mens en gezondheid in harmonie

Redactioneel

Natuur, mens en gezondheid in balans

We kunnen niet meer om klimaatverandering heen. De opwarming van de aarde, stijging van de zeespiegel, extreme weersomstandigheden, de verdwijning van soorten werden al lang aangekondigd, maar worden nu steeds meer daadwerkelijk merkbaar om ons heen voor iedereen. We staan voor een enorme opgave: klimaatverandering ...

Onderzoek & Reflectie

De activistische zorgprofessional: professionele identiteit in tijden van klimaatcrisis

Gezondheidsprofessionals leven in een ongekende tijd. Enerzijds is de medische wetenschap zo ver gevorderd dat mensen ouder worden dan ooit. Levensreddende operaties, kennis vanuit klinische trials en medicatie voor de meeste aandoeningen zijn voorhanden. Anderzijds heeft het systeem waarop die techniek is gebaseerd...