Redactie TGE

Wil je contact opnemen met de redactie?

 

Redactiesecretariaat
Dr. Gert Olthuis (hoofdredacteur), Nijmegen
Drs. Valesca Hulsman (eindredacteur), Nijmegen
Afd. IQ healthcare 160
Sectie Ethiek
Radboudumc
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
Tel.: 024-3615305
E-mail:HoofdredactieTGE@gmail.com

 

TGE - Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek - wil de morele bezinning op actuele kwesties binnen de gezondheidszorg vanuit verschillende benaderingen en levensbeschouwingen bevorderen. Met artikelen over het werk van medisch-ethische commissies, recente wetgeving en vraagstukken op het snijvlak van geneeskunde, filosofie en literatuur.

 

Redactie
De redactie van TGE - Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek - stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele kwesties binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod. TGE heeft oog voor de fundamentele problematiek die in de casuïstiek besloten ligt zonder de urgentie van de concrete problemen in het dagelijkse medische handelen te miskennen. TGE wil informeren over actuele ontwikkelingen, maar biedt tevens een kader voor meer fundamentele beschouwingen vanuit een breder cultureel-filosofisch perspectief.

TGE schenkt aandacht aan het werk van medisch-ethische commissies, aan recente wetgeving op het terrein van de gezondheidszorg, maar ook aan vraagstukken op het snijvlak van geneeskunde, filosofie en literatuur. TGE wordt uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Geneeskunde en Ethiek. Deze stichting wordt gedragen door Reliëf, Christelijke vereniging van Zorgaanbieders, de Medische Afdeling van het Thijmgenootschap en de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen. De redactie voert echter een onafhankelijk beleid.

 

De redactie bestaat uit:


Gert Olthuis, Nijmegen (hoofdredacteur)
Dr. G. Olthuis is universitair hoofddocent Medical Humanities aan het Radboudumc en hoofddocent bij de postacademische opleiding Ethiek in de Zorgsector. Hij promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar de morele houding van zorgprofessionals in de palliatieve zorg. Olthuis werkte eerder bij het Centrum voor Ethiek en Gezondheid in Den Haag en als postdoc-onderzoeker Zorgethiek bij Tilburg University.
https://www.radboudumc.nl/en/people/gert-olthuis

 

Valesca Hulsman, Nijmegen (eindredacteur)
Drs. V. Hulsman is communicatiemedewerker en vertaler Engels bij IQ, Scientific Center for Quality of Healthcare, onderdeel van het Radboudumc. Zij studeerde Engelse Taal- en Letterkunde in Nijmegen en Engels en Geschiedenis in Glasgow, Schotland.
https://nl.linkedin.com/in/valesca-hulsman

 

Hilde Buiting, Rotterdam

Dr. H.M. Buiting is onderzoeker en is daarnaast bezig met de opleiding geneeskunde. In 2009 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar medische besluitvorming in de laatste levensfase en naar culturele aspecten in de gezondheidszorg. Sindsdien richt zij zich vooral op de oncologie. Haar onderzoek richt zich bij voorkeur op het grensvlak van verschillende disciplines waarbij (zorg) ethiek vaak een belangrijk vertrekpunt is. Haar drijfveer is om dilemma’s die er in de medische praktijk leven door te vertalen naar onderzoek, om hierna met concrete oplossingen te komen waar zowel de zorgverlener en de patiënt iets aan heeft.
https://nl.linkedin.com/in/hildebuiting

 

Karin Janssen van Doorn, Brussel
Dr. K. Janssen van Doorn is klinisch adviseur bij het Belgische Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en lid van de 'Scientific Advice Working Party' van het Comité voor geneesmiddelen van de Europese Unie. Ze studeerde geneeskunde en moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en heeft zich gespecialiseerd in Interne Geneeskunde (Nefrologie) en Intensieve Geneeskunde. Voor haar promotie onderzocht ze het voorkomen van acuut nierfalen bij patiënten op de dienst Intensieve Zorgen / Intensive Care met speciale aandacht voor het 'end of life' management bij deze patiënten.
https://nl.linkedin.com/in/karin-janssen-van-doorn

 

Joke Lemiengre, Leuven
Dr. J. Lemiengre is verpleegkundige, afgestudeerd in de Verpleegwetenschappen en in Apllied Ethics. In 2010 promoveerde ze in de Biomedische Wetenschappen. Haar promotieonderzoek ging over het euthanasiebeleid in Vlaamse ziekenhuizen en woonzorgcentra. Ze werkt als lector-onderzoeker aan de Hogeschool UC Leuven-Limburg in het domein Zorg en Ethiek en houdt zich bezig met het ontwikkelen van innoverende leermethoden voor het stimuleren van ethische zorgcultuur in organisaties.
https://www.linkedin.com/in/joke-lemiengre

 

Maria van den Muijsenbergh, Nijmegen
Prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh is bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en Persoonsgerichte Integrale Eerstelijnszorg aan het Radboudumc. Ze werkt sinds 1984 als huisarts en promoveerde in 2001 op onderzoek naar palliatieve zorg door de huisarts. Sinds 2007 is ze als senior onderzoeker en adviseur verbonden aan Pharos. In haar werk richt zij zich met name op kwetsbare groepen (ongeneeslijk zieken, vluchtelingen en andere migranten, laaggeletterden en daklozen). Haar onderzoek en onderwijs richt zich op de vraag hoe persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg kan bijdragen aan het verkleinen van de gezondheidsachterstanden van deze groepen.
https://www.radboudumc.nl/personen/maria-van-den-muijsenbergh

 

Donald van Tol, Groningen

Dr. D.G. van Tol is docent en onderzoeker bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van het UMC Groningen. Verder is hij (ethicus) lid van de regionale Toetsingscommissies Euthanasie.

https://www.linkedin.com/in/donaldvantol/

 

M. Caroline Vos, Tilburg

Dr. M. Caroline Vos FECSM is gynaecoloog in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg. Zij heeft geneeskunde gestudeerd in Utrecht en haar opleiding tot gynaecoloog gevolgd in Veldhoven en Maastricht. Haar aandachtsgebieden binnen de gynaecologie zijn oncologie, psychosomatiek en bekkenbodemzorg. Haar onderzoek gaat onder andere over kwaliteit van leven en leefstijl bij gynaecologische kanker in samenwerking met IKNL en Universiteit van Tilburg en over gezamenlijke besluitvorming bij verzakkingen in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum. In het ziekenhuis is zij gespreksleider moreel beraad en is lang voorzitter geweest van de Ethische Commissie.

https://www.linkedin.com/in/m-caroline-vos-md-phd-fecsm-118b6b11/