Redactie TGE

 

Wilt u contact opnemen met de redactie?

De hoofdredactie van TGE wordt gevormd door Gert Olthuis (hoofdredacteur) en Valesca Hulsman (eindredacteur).

 

Contactgegevens redactiesecretariaat:
Dr. Gert Olthuis (hoofdredacteur), Nijmegen
Drs. Valesca Hulsman (eindredacteur), Nijmegen
Afd. IQ Health 160
Sectie Ethiek
Radboudumc
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

 

[tel] 024-3615305

[e] HoofdredactieTGE@gmail.com

 

Over de redactie


Gert Olthuis, Nijmegen (hoofdredacteur)

Dr. G. Olthuis is universitair hoofddocent Medical Humanities aan het Radboudumc en hoofddocent bij de postacademische opleiding Ethiek in de Zorgsector. Hij promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar de morele houding van zorgprofessionals in de palliatieve zorg. Olthuis werkte eerder bij het Centrum voor Ethiek en Gezondheid in Den Haag en als postdoc-onderzoeker Zorgethiek bij Tilburg University.

 

Valesca Hulsman, Nijmegen (eindredacteur en redactiesecretaris)

Drs. V.J.M. Hulsman is communicatiemedewerker en vertaler Engels bij IQ Health, Radboudumc. Zij studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en Engels en Geschiedenis aan de University of Strathclyde in Glasgow, Schotland.

 

Rachèl van Hellemondt 

Dr. R. van Hellemondt werkt als stafmedewerker bij het CEG en als wetenschappelijk medewerker/gezondheidsjurist bij de Gezondheidsraad. Wat zij uitdagend vindt, is het signaleren van nieuwe en actuele ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en het biomedisch onderzoek. En het daarop reflecteren: welke (mogelijke) ethische en juridische vragen of dilemma’s roept dit op? En wat betekent dit voor de maatschappij en het (toekomstige) beleid? Het onderzoeken van deze vraagstukken voedt haar nieuwsgierigheid en brede interesse.

 

Karin Janssen van Doorn, Brussel

Dr. K. Janssen van Doorn is klinisch adviseur bij het Belgische Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en lid van de 'Scientific Advice Working Party' van het Comité voor geneesmiddelen van de Europese Unie. Ze studeerde geneeskunde en moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en heeft zich gespecialiseerd in Interne Geneeskunde (Nefrologie) en Intensieve Geneeskunde. Voor haar promotie onderzocht ze het voorkomen van acuut nierfalen bij patiënten op de dienst Intensieve Zorgen / Intensive Care met speciale aandacht voor het 'end of life' management bij deze patiënten.

 

Donald van Tol, Groningen

Dr. D.G. van Tol is docent en onderzoeker bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van het UMC Groningen. Verder is hij (ethicus) lid van de regionale Toetsingscommissies Euthanasie.

 

M. Caroline Vos, Tilburg

Dr. M. Caroline Vos FECSM is gynaecoloog in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg. Zij heeft geneeskunde gestudeerd in Utrecht en haar opleiding tot gynaecoloog gevolgd in Veldhoven en Maastricht. Haar aandachtsgebieden binnen de gynaecologie zijn oncologie, psychosomatiek en bekkenbodemzorg. Haar onderzoek gaat onder andere over kwaliteit van leven en leefstijl bij gynaecologische kanker in samenwerking met IKNL en Universiteit van Tilburg en over gezamenlijke besluitvorming bij verzakkingen in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum. In het ziekenhuis is zij gespreksleider moreel beraad en is lang voorzitter geweest van de Ethische Commissie.