Welkom

Welkom op de website van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

Publiceren in TGE? Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Actualiteit ×
Actualiteit

Facial feminization surgery: een oneerlijke strijd voor trans vrouwen tegen de zorgverzekeraar

In dit artikel lichten we het belang van het vervrouwelijken van het gelaat van transgender vrouwen ter behandeling van genderdysforie toe, om vervolgens te beargumenteren waarom het huidige bekostigingsmodel voor deze behandeling achterhaald is.

Actualiteit

Ongewenste distantie – Afstand en nabijheid in de acute psychiatrie als voorbeeld

Maximale nabijheid met behoud van distantie – dat was de leidraad die mij begin jaren tachtig in de opleiding tot geestelijk verzorger werd voorgehouden. Ik heb daar een blijvend onderscheid aan ontleend. Het gaat in hulpverlening om het realiseren van een vertrouwensrelatie. Belangrijkste instrument om mensen bij t...

Actualiteit

Voorbereid zijn

Op een zondagavond in april 2020 ging mijn telefoon; het was een senior medewerker van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde (KNMG), die mede namens de Federatie Medisch Specialisten (FMS) vroeg of ik bereid was om, samen met vier andere academische ethici en de ethieksectie van ...

Actualiteit

Cure vs. care, het trolleyprobleem en uitgestelde zorg: reflecties op corona

De coronapandemie heeft een enorme impact gehad op onze samenleving, maar ook veel blootgelegd. Bijvoorbeeld over hoe wij aankijken tegen verschillende vormen van zorg (cure vs. care), over hoe de manier van sterven in Nederland verschilt van die in Duitsland en over het opofferen van de economie ten bate van gezond...

Actualiteit

Vaccineren, hoe doe je dat?

Vaccinatieprogramma’s kennen een lange geschiedenis en zijn ethisch verdedigbaar. Immers, niet alleen de overheid, maar ook de maatschappij speelt een belangrijke rol in het optimaliseren van de gezondheid van het individu.

Globaal zijn er drie groepen waaraan een vaccin kan worden toegediend.

Actualiteit

De morele problematisering van individueel gedrag tijdens de coronacrisis

“Niemand heeft dit veroorzaakt, niemand heeft dit gewild.” Deze uitspraak deed VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff op 17 september 2020 tijdens de parlementaire debatten over de aanpak van de coronacrisis. Hij stond, gesoigneerd als altijd, achter de katheder en sprak de woorden, die hij van papier voorlas, met de ...

Actualiteit

Intelligente dynamische checklists: effectief en gebruiksvriendelijk?

Opkomst en wildgroei van medische checklists

In 2003, bijna 20 jaar geleden, overleden er wereldwijd 1 miljoen patiënten na een operatie en hielden 7 miljoen een blijvende handicap over aan een operatie (230 miljoen/jaar). Op basis van deze verontrustende getallen ging de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar een haalbare oplossing om deze trend te doorbre...

Actualiteit

Transparant documenteren in het medisch dossier, maar voor wie?

Dit themanummer gaat over ervaren controle door dokters, veroorzaakt door o.a. bureaucratie in de gezondheidszorg. In deze bijdrage nemen we in deze ontwikkelingen ook de patiënt mee.  De afgelopen jaren zijn elektronische patiëntendossiers (die een kleine 10 jaar geleden nog niet eens bestonden) steeds meer toegank...