Meer over TGE

TGE - Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek - wil de morele bezinning op actuele kwesties binnen de gezondheidszorg vanuit verschillende benaderingen en levensbeschouwingen bevorderen. Met artikelen over het werk van medisch-ethische commissies, recente wetgeving en vraagstukken op het snijvlak van geneeskunde, filosofie en literatuur.

 

TGE is een uitgave van de Stichting Geneeskunde en Ethiek en Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar.

 

De redactie van TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele kwesties binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod. TGE heeft oog voor de fundamentele problematiek die in de casuïstiek besloten ligt zonder de urgentie van de concrete problemen in het dagelijkse medische handelen te miskennen. TGE wil informeren over actuele ontwikkelingen, maar biedt tevens een kader voor meer fundamentele beschouwingen vanuit een breder cultureel-filosofisch perspectief.

TGE schenkt aandacht aan het werk van medisch-ethische commissies, aan recente wetgeving op het terrein van de gezondheidszorg, maar ook aan vraagstukken op het snijvlak van geneeskunde, filosofie en literatuur. TGE wordt uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Geneeskunde en Ethiek. Deze stichting wordt gedragen door Reliëf, Christelijke vereniging van Zorgaanbieders, de Medische Afdeling van het Thijmgenootschap en de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen. De redactie voert echter een onafhankelijk beleid.