Inhoudsopgave TGE nr. 3, 2020

INHOUD

 

REDACTIONEEL

De ethische relevantie van ‘Samen’

Maria van den Muijsenbergh                                                                                                                   69

CAPUT SELECTUM

Vaccinatie: door God verboden of juist mogelijk gemaakt? Een visie vanuit Rooms-katholiek perspectief

Frans van Ittersum en Lambert Hendriks                                                                                               70


REACTIE

Is God voor of tegen vaccinatie?

Jean-Pierre Wils                                                                                                                                     77


CAPUT SELECTUM

Een bedrijfsethiek van menselijk ziekenhuisafval

Bart Jansen en Rogier Baart                                                                                                                  79

 

CAPUT SELECTUM

Uitzichtloos en ondraaglijk lijden? Over voltooide levens en gestapelde ouderdomsaandoeningen

Martin Buijsen                                                                                                                                         84

 

REACTIE

Is er werkelijk ruimte voor mensen met een ‘voltooid leven’ en een doodswens in de Wtl?

Eva Asscher                                                                                                                                           89

 

CAPUT SELECTUM

Gezelschapsrobotica in de ouderenzorg: een ethische reflectie

Selin Koçer                                                                                                                                             91

 

NABESCHOUWING

Hoge Raad benoemt verhoudingen en geeft ruimte aan arts en patiënt

Petra Pijnakker, Dick Engberts en Joris Slaets                                                                                      97

 

BEELDEN VAN DE MORAAL

De grenzen van digitale zorgverlening volgens Her

Tessa Smorenburg                                                                                                                                 99

 

DOCUMENT

Handreiking ethiek in de zorg Gezichtspunten van een zorgprofessional

Marie-José Gijsberts                                                                                                                              102

 

BOEKBESPREKING

Grondige ethische kaders, maar meer geneeskunde dan gezondheidszorg

Ghislaine van Thiel                                                                                                                                 105

 

MEDEDELING                                                                                                                                        78

 

LEESTAFEL                                                                                                                                            98, 101, 104

 

Deel dit artikel