Welkom

Welkom op de website van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

Publiceren in TGE?
Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

Samen op weg naar het einde: het wetsvoorstel van ‘Uit Vrije Wil’ en het conceptstandpunt ‘Zelfgekozen levenseinde’ van de KNMG vergeleken

Op 9 februari 2010 richtte de initiatiefgroep Uit Vrije Wil (UVW) het burgerinitiatief Voltooid Leven op. De groep wil stervenshulp mogelijk maken aan Nederlanders van 70 jaar en ouder, die hun leven voltooid achten en waardig wensen te sterven.

Weten

‘Klaar met leven’: geen medische diagnose

Het burgerinitiatief ‘Uit Vrije Wil’ heeft met succes het onderwerp ‘klaar met leven’ op de agenda gekregen, en sinds kort ook op de politieke agenda. In dit artikel wordt kritisch gekeken naar drie aspecten van het debat dat gevoerd wordt of nog gevoerd zou moeten worden.

Weten

Gezichtstransplantatie: “you need a face to face the world”

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de ‘British Association of Plastic Surgeons’ in december 2002 werd door plastisch chirurg Peter Butler voor het eerst de mogelijkheid tot het transplanteren van een gedeelte van het gezicht besproken. Vanaf dat moment was niet alleen de medische wereld alert, maar werd vanzelfspreken...

Weten

“Ik zie een totale desinteresse voor mensenrechten bij Nederlandse gezondheidszorgjuristen”

Gesprek met prof. dr. Martin Buijsen.

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Colofon

Bekijk hier de colofon van deze editie.

Weten

Wel of geen familie bij een reanimatie. Een ethische analyse

In dit artikel zet Theo Zwart de argumenten van de voor- en tegenstanders om familie al dan niet bij een reanimatie aanwezig te laten zijn op een rijtje. Daarna bespreekt hij vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de zorgethiek of het moreel wenselijk is dat directe familieleden aanwezi...

Weten

Arts-patiënt communicatie in de besluitvorming over reanimeren: een medisch-ethische beschouwing

Dit artikel bespreekt de medisch-ethische dilemma’s bij medische beslissingen over het al dan niet reanimeren van patiënten die voor korte of langere tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het belang van een adequate communicatie tussen arts en patiënt en betrokkenheid van patiënten in de besluitvorming wordt benadr...

Weten

Uit de praktijk

In 'Uit de praktijk' wordt een waargebeurde casus uit de praktijk besproken en voorzien van commentaar vanuit verschillende perspectieven.

Weten

De dood en het leven, impressie van een filosofisch congres over het levenseinde

Jaarcongres van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde 2009.

Weten

Commissie Doek zoekt naar evenwicht, maar vindt het nog niet

In haar jaarverslag van 2006 gaf de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) een signaal dat belangrijk onderzoek met kinderen in Nederland soms niet kan worden uitgevoerd. De reden is dat de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) onderzoek met kinderen alleen toestaat als het kind dat als p...

Weten

Dialogische ethiek: theorie en praktijk

Bespreking van het boek 'Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg' van A. Liégeois.

Weten

Empirische filosofie in de bioscoop

Bespreking van het boek Bioethics at the Movies.

Weten

Leestafel

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Colofon

Bekijk hier de colofon van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Weten

Van hielprik naar persoonlijke DNA-code?

Deel 1: Tien jaar genetische screening in Nederland, een terugblik.

Weten

Van hielprik naar persoonlijke DNA-code?

Deel 2: De uitdagingen van 2010, een inventarisatie vanmaatschappelijke en ethische implicaties.

Weten

Genetica via het web. Is er een toekomst voor genetische zelftests?

De vooruitgang in de moleculaire biologie heeft geleid tot een ongeziene groei van het aantal beschikbare genetische tests. Hoewel deze tests traditioneel in een klinisch genetisch centrum worden uitgevoerd, is (voornamelijk tijdens de laatste twee jaar) een aantal bedrijven gestart met het aanbieden van genetische ...

Weten

Genomica en Beweeggedrag: belofte of belemmering?

De inzichten beschreven in dit artikel zijn ontstaan bij de uitvoering van een afstudeerproject in het kader van de studie medische biologie aan de Radboud Universiteit. Het onderwerp van de masterthesis was de haalbaarheid van het ontwikkelen en gebruiken van een genetisch beweegprofiel.

Weten

Genomics, ethiek en beleid in internationaal perspectief: “Meer vragen dan antwoorden”

In gesprek met Bartha Knoppers, jurist en een expert op het gebied van ethiek en genomics.

Weten

New genomics en ethiek als een Zwitsers zakmes

Bespreking van het proefschrift 'The new genomics – challenges for ethics' van Jeantine Lunshof.

Weten

Regels voor welk mensenpark?

Onze almaar toenemende kennis van het menselijk genoom – 10 jaar na de voltooiing van het human genome project – blaast de eeuwenoude discussie over de maakbare mens nieuw leven in. Bert Jaap Koops, Christoph Lüthy, Annemiek Nelis en Carla Sieburgh stelden een populair-wetenschappelijke bundel samen over de maakbare...

Weten

Wordt ons leven anders? Over genomics en zelfarbeid

Beschouwing naar aanleiding van Peter Sloterdijks 'Du musst dein Leben ändern'.

Weten

Leestafel

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Colofon

Bekijk hier de colofon van deze editie.

Weten

Telezorg: nieuwe kansen voor zelfmanagement en autonomie?

Telezorg, ook wel ‘zorg op afstand’ genoemd, is een verzamelterm voor patiëntenzorg die gegeven wordt met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT), waarbij de zorgverlener en zorgontvanger zich niet op dezelfde plaats bevinden.

Weten

Gezondheidszorg, verantwoordelijkheid en leefstijl

Onze samenleving en in het bijzonder de gezondheidszorg lijken zich in toenemende mate te interesseren voor onze leefstijl. Dat toont zich in ruime aandacht voor gezond eten, fysieke fitheid en andere factoren.

Weten

Drang vergroot autonomie in TBS

Bespreking van een casus.

Weten

Systematische reviews van dierproeven

Over het ethisch belang voor dier én mens van het verhogen van de wetenschappelijke kwaliteit van dierexperimenteel onderzoek.

Weten

“Leg meer hart in je handen”

Katholieke geestelijk verzorgers in de zorg buigen zich intercultureel over ‘humanisering van de zorg'.