Welkom

Welkom op de website van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

Publiceren in TGE?
Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Praktijkonderzoek

Een sombere prognose voor een pasgeborene

In 'Uit de praktijk' wordt in elke editie een waargebeurde casus besproken.

Opinie

Medisch commentaar - Een kind met al voor de geboorte bestaande nierafwijkingen: “moet alles wat kan?”

Dr. Mark van der Hoeven, Kinderarts-neonatoloog, Maastricht Universitair Medisch Centrum geeft medisch commentaar op de casus in deze editie.

Opinie

Ethisch commentaar - Over een sombere prognose, self-fulfilling prophecies en glazen bol geneeskunde

Dr. Erwin J.O. Kompanje, klinisch ethicus Intensive care geneeskunde, Erasmus MC Rotterdam geeft ethisch commentaar op de casus in deze editie.

Opinie

Juridisch commentaar - Dilemma’s vóór en na de geboorte

Mr. Helma Duynstee, Gezondheidsjurist, geeft juridisch commentaar op de casus in deze editie.

Redactioneel

TGE en de waarde van slow ethics

Redactioneel door Gert Olthuis.

Redactioneel

De kortste definitie van zorg: antwoorden op kwetsbaarheid

Redactioneel door Chris Gastmans en Carlo Leget.

Opinie

Zorgethisch commentaar - Beleefde en geleefde kwetsbaarheid

Drs. Hanneke van der Meide, Promovendus Vakgroep Zorgethiek gaat in op de besproken zaken in 'Discussie'.

Weten

‘(G)een robot aan mijn bed’

Cruciaal in de ethische afweging is de vraag in welke mate een robot een bijdrage kan leveren aan zorg die de waardigheid ondersteunt van zowel diegene die ze ontvangt als van diegene die ze geeft. Als belangrijk zorgethisch criterium geldt dat hoe kwetsbaarder de zorgontvanger is, hoe groter de nood is aan kwetsbaa...

Weten

Percepties van ouderen ten aanzien van de ‘goede verpleegkundige’

Dit artikel beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar de percepties van de oudere patiënt/resident ten aanzien van de ‘goede verpleegkundige’ in woonzorgcentra, ziekenhuizen en de thuiszorg. Het kennen van de percepties van de oudere patiënt/resident ten aanzien van de goede verpleegkundige is van cruci...

Weten

Goed bedoeld is niet genoeg

In het artikel wordt de uit de presentietheorie afgeleide relationele afstemming geïntroduceerd, in combinatie met de methode Video Interactie Begeleiding. Gelukte relationele afstemming doet zowel de kwetsbare oudere als de verzorger goed.

Weten

Het bewustzijn van onze kwetsbaarheid is onze kwetsbaarheid

Toen de Poolse dichter Czeslaw Milosz (1911 – 2004) in 1980 de Nobelprijs voor de literatuur ontving besteedde hij in zijn dankwoord enkele woorden aan de rol van de dichter.

Weten

Van menswaardigheid naar soeverein burgerschap…en terug?!

Boekbespreking van 'Waardigheid. Voor wie oud wil worden' van F. de Lange.

Weten

Hoe rechtvaardig is het RVZ-advies Redzaam ouder?

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt in zijn recente advies 'Redzaam ouder' dat we allemaal meer verantwoordelijkheid
moeten nemen voor onze eigen oude dag, bijvoorbeeld door meer privaat te investeren en meer ons eigen netwerk in te zetten. Alleen zo zou zorg voor ‘nietredzame ouderen’ uit collectiev...

Weten

“Waardigheid zit voor mij niet in keuzevrijheid, wel in de erkenning dat men er als mens nog toe doet, dat men nog iets te bieden heeft”

Gianni Loosveldt is wetenschappelijk medewerker voor de christendemocraten in het Vlaams Parlement, gastprofessor Recht aan het Departement Sociaal-Agogisch Werk van de Hogeschool Universiteit Brussel en (vrijwillig) wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Sociaal Recht van de Katholieke Universiteit Leuv...

Weten

Discussie - De Tilburg Frailty Indicator

Kwetsbaarheid wordt gedefinieerd als een dynamische toestand waarin een individu verkeert die tekorten heeft in één of meerdere domeinen van het menselijk functioneren (lichamelijk, psychisch, sociaal). De Tilburg Frailty Indicator is een gebruiksvriendelijk meetinstrument om kwetsbare ouderen op te sporen.

Weten

Discussie - De Geriatric Navigator

Kanker komt vooral voor op oudere leeftijd: tweederde van alle patiënten is ouder dan 60 jaar op het moment dat de diagnose wordt gesteld. Leeftijdgrenzen voor behandelingen worden nauwelijks meer gehanteerd. De Geriatric Navigator is een screening-methode voor ouderen met kanker.

Weten

Discussie - TraZAG: Transmuraal zorg assessment Geriatrie Maastricht

TraZAG, het Transmuraal zorg assessment Geriatrie Maastricht, is een gestructureerde wijze om de zorgbehoefte van oudere patiënten in kaart te brengen. Het instrument is ontwikkeld voor hulpverleners die in de ouderenzorg werken.

In Memoriam

Prof. Dr. Piet Kloppenborg (1931 – 2012).

Weten

Leestafel

Verhagen PJ & Megen HJGM van (red.), Handboek psychiatrie, religie en spiritualiteit.

Weten

Leestafel

Olthuis G, Leget C (red.), Menslievende zorg in de praktijk. Berichten uit het St. Elisabeth Ziekenhuis.

Weten

Leestafel

Verlaan T en Coole M de (red.), m.m.v. Bakkerode H en Mercken C, Ouder worden in de 21ste eeuw. Interviews, artikelen en columnsuit Gerōn, tijdschrift over ouder worden en samenleving.

Weten

Leestafel

Pols J, Care at a distance. On the closeness of technology.

Weten

Leestafel

Wobbes Th & Kort S de (red.), Placebo. Reflecties over een vreemde eend in de bijt.

Opinie

Redzaam en betrokken

Reactie op ‘Hoe rechtvaardig is het RVZ-advies Redzaam ouder?’ door dr. Marieke ten Have, Senior adviseur, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).

Leestafel

Verbeek P-P, De grens van de mens. Over techniek, ethiek en de menselijke natuur.
Dekkers W, Becker M, en Pijnenburg M (red.), Een behouden thuiskomst. Idealen in de palliatieve zorgverlening.

Weten

Leestafel

Jordens K, Woorst J ter, Heffen L van & Laar E van de (red.), Hightech en hartelijkheid. (Catharina-reeks, nr. 3)

Leestafel

Denys D en Meynen G (red.): Handboek Psychiatrie en filosofie.

Weten

Leestafel

Berg M van den en Leget C, Leven aan de grens. Reflecties op de terminale zorg.

Redactioneel

Pluriformiteit in de medische ethiek

Redactioneel door Wim Dekkers.

Weten

Dementie en (zelf)euthanasie, lessen uit de praktijk

Een omstreden casus van formele euthanasie bij gevorderde dementie van een nog maar beperkt wilsbekwame patiënte roept vragen op. Deze bijdrage verdedigt aan de hand van de praktijk dat de mogelijkheid van zelfeuthanasie alle betrokkenen meer – ook moreel – recht zou hebben gedaan. Daarnaast geven Prof. dr Govert de...

Ook getest op kinderen? Argumenten tegen en voor fase-I-onderzoek van geneesmiddelen bij kinderen

In deze bijdrage geven we een overzicht van de argumenten tegen en voor fase-I-onderzoek bij kinderen. Inzicht in deze argumenten kan ons in staat stellen om tot een beter oordeel te komen over de ethische wenselijkheid van non-therapeutisch fase-I-onderzoek bij kinderen.

Weten

Emotie en rede in de ethiek

Zowel de expressie als herkenning van emoties zijn universeel. Uit de cognitieve psychologie en neurologische werking van het brein blijkt de wisselwerking tussen gevoelens en gedachten veel sterker te zijn dan verondersteld. Voor een harmonisch en evenwichtig leven dragen evenwel gevoel en verstand samen bij. In ee...

Opinie

Medisch commentaar - Het dilemma van de kinderarts

Drs Jan-Bart Yntema, kinderarts-pulmonoloog Universitair Kinderziekenhuis St. Radboud. geeft medisch commentaar op de casus in deze editie.

Weten

De onnatuurlijke mens en de gemankeerde natuur

Het Jaarcongres van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde vond plaats op 15 oktober 2011 te Leiden met als thema ‘Is het natuurlijke wel of niet normatief in de geneeskunde?’.

Weten

Kunnen robots zorgen? Of beter… kun je zorgen zonder mens te zijn?

Robots zijn niet meer weg te denken uit de geneeskunde. We gebruiken er ontzettend veel: we hebben robots van de autoindustrie geleend die heel precies kunnen assisteren bij verschillende operaties. We hebben robots die op verschillende manieren door mensen heen kunnen kijken. Ze kunnen structuren en zelfs activitei...

Weten

Dokters met een vakantiebaan

De laatste jaren reizen steeds meer Nederlandse gezondheidswerkers op eigen initiatief naar ontwikkelingslanden om daar voor een aantal weken of maanden vrijwillig te werken. Vaak doen ze dat na een vakantie in verre oorden en het ter plekke geconfronteerd worden met de lokale noden. Deze goedbedoelde dadendrang van...