Welkom

Welkom op de website van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

Publiceren in TGE? Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

De mens in de hedendaagse geneeskunde. Over onafhankelijkheid en kwetsbaarheid

In deze bijdrage betoogt dr. Wim Dekkers dat het huidige mensbeeld in de geneeskunde veel minder filosofisch is onderbouwd dan dat van de antropologische beweging. Daarnaast plaatst hij enkele kritische kanttekeningen bij de eenzijdige nadruk die tegenwoordig wordt gelegd op autonomie en onafhankelijkheid.

Weten

Naar een verbreding van het mensbeeld

In het voetspoor van fenomenologie en antropologische geneeskunde heeft Wim Dekkers de mens in de geneeskunde centraal gesteld in onderwijs en onderzoek. Dat was noodzakelijk omdat de vooruitgang van de medische wetenschap in de tweede helft van de vorige eeuw een reductionistische benadering van de mens met zich me...

Columns

Niets menselijks is hen vreemd…

Wanneer we ons afvragen welke mensbeelden we er impliciet op na houden in de gezondheidszorg, lijken we onszelf eenzijdig te identificeren met patiënten en vergeten we zomaar professionals. Maar ook hen is natuurlijk niets menselijks vreemd.

Weten

Heel de mens

Boekbespreking van 'Beter. Over ethiek en gezondheidszorg' van Mary Biezeman-Roest.

In memoriam

Martien Pijnenburg

Redactioneel

Wat wil de patiënt?

Redactioneel door Gert Olthuis.

Weten

Respons van verpleeghuisbewoners op dagelijkse zorg van zorgverleners

Responsiviteit is van cruciale betekenis in zorg als praktijk. Het doel van deze studie is het geven van een empirische beschrijving van de respons van somatische verpleeghuis-bewoners op dagelijkse zorg. Uit het onderzoek komt naar voren dat responsiviteit zich toont in: waardering uiten, het geven van aanwijzingen...

Weten

Idealen van keuzevrijheid in een complexe praktijk

Dit onderzoek verkent de normatieve idealen van huisartsen in de ouderenzorg en hoe deze in de praktijk gestalte krijgen. Hiertoe zijn 18 huisartsen geïnterviewd. De geïnterviewden zeiden de keuzevrijheid van de patiënt centraal te stellen. Uit de praktijkvoorbeelden
bleek echter dat de huisarts voortdurend een bala...

Opinie

De spagaat en de lenige huisarts

Reactie van drs. Andrea Ruissen, arts in opleiding tot psychiater en wetenschappelijk onderzoeker, GGZ inGeest op het stuk over medische besluitvorming door Sytske van Bruggen et al.

Weten

Uniek, maar niet altijd vanzelfsprekend

Tien jaar geleden werd het Haagse Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) opgericht. Dat werd in oktober 2013 gevierd. TGE sprak in de aanloop naar de festiviteiten met CEG-coördinator Alies Struijs en gynaecoloog Didi Braat, vice-voorzitter van zowel het CEG als de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.

Praktijkonderzoek

Een kind met somatoforme klachten: tijd voor ‘een sterke arm’?

In 'Uit de praktijk' wordt elke editie een waargebeurde casus besproken.

Weten

Medisch commentaar

Als AIOS huisartsgeneeskunde val je middenin een onbekende situatie die al langere tijd gaande is. Veel tijd om je in de situatie te verdiepen is er niet; vaak is het alleen mogelijk om snel het dossier te lezen. Na lezing van het dossier en contact met de vader heeft de AIOS een eerste voorlopige indruk van de situ...

Weten

Psychologisch commentaar

De door deze huisarts in opleiding (‘AIOS huisartsgeneeskunde’) beschreven casus kent vele aspecten, vele waarvan wij als lezer niet op de hoogte zijn. Deze reactie is dus onderhevig aan speculatie. Desondanks kan de heldere vraag aan het eind eenvoudig beantwoord worden.

Weten

Juridisch commentaar

Vaak houden ouders na echtscheiding beiden het ouderlijk gezag. Ouders zijn dan beiden wettelijk vertegenwoordiger en voor behandeling van een kind onder de zestien jaar is toestemming van beide ouders noodzakelijk. Vanaf twaalf jaar komt het kind daarin een eigen rechtspositie toe en beslissen ouders (in beginsel) ...

Weten

Leed toevoegen

Soms krijgen kwetsbare patiënten behandelingen die niet meer in hun belang zijn; soms is er zelfs sprake van een vergroting of verlenging van het lijden. Terugkijkend is het vaak duidelijk dat een ingreep beter achterwege had kunnen blijven.

Opinie

Nomadisch bestaan of toch maar vestigen?

Reactie van dr. Norbert Steinkamp op de discussiebijdrage van Nel Bartlema, 'Een nomadisch bestaan voor moreel beraad'.

Weten

Het leiden van Moreel Beraad: wat een klus!

Boekbespreking van 'Handleiding moreel beraad: praktische gids voor zorgprofessionals' van De Bree en Veening.

Weten

Weg met de dead donor rule?

De dead donor rule, het belangrijkste morele fundament onder postmortale orgaandonatie, omvat twee delen: organen mogen alleen uitgenomen worden uit patiënten die overleden zijn en artsen mogen door het uitnemen van organen niet de dood veroorzaken.

Weten

Een netelig probleem subliem opgelost?

Prof. dr Arko Oderwald vindt 'Zaterdag' van I. McEwan meer een waarschijnlijk onbedoeld pleidooi om artsen wat vaker over hun motieven om te dokteren te laten nadenken.

Weten

Euthanasieonderzoek in Nederland: indrukwekkend eenzijdig

Boekbespreking van 'Physician-Assisted Death in Perspective' van S.J. Youngner SJ & G.K. Kimsma.

Weten

Christelijke ethiek - een uitdagende beweging

Boekbespreking van 'In goede handen: Geneeskunde en ethiek binnen de kerk van vandaag.' van P. Schotsmans.

Weten

Leestafel

Muthert H. Ruimte voor verlies. Geestelijke verzorging in de psychiatrie.

Weten

Leestafel

Baart A & Carbo C. De zorgval.

Redactioneel

Medicalisering revisited

Redactioneel door Martine de Vries en Elleke Landeweer (gastredactie).

Weten

Een nieuw tijdperk van medische consumptie: medicalisering revisited

In dit artikel worden de huidige analytische mogelijkheden van het concept 'medicalisering' onderzocht en wordt getracht een nieuwe analyse te maken in de context van de hedendaagse samenleving en geneeskunde. De auteurs concluderen dat er dringend behoefte is aan onderzoek over het belang van het thema van menselij...

Weten

Ontwikkelingen in de biomedische technologie: medicalisering door molecularisering?

Dit artikel beschrijft de opkomende technologieën en toekomstvisioenen van wat wel ‘moleculaire geneeskunde’ wordt genoemd. Na een korte toelichting op het begrip medicalisering gaat dr. Marianne Boenink na in hoeverre de lopende ontwikkelingen en geschetste visioenen medicaliserende implicaties hebben.

Weten

‘Medicalisering’ van de voortplanting: een ethische verkenning van prenatale screening

Het medicaliseringsbezwaar wordt ook gebruikt in het normatieve debat over prenatale screening. Vanwege het gebrek aan eenduidigheid van dit bezwaar komt het de discussie ten goede wanneer de bezwaren die er achter schuilgaan worden geëxpliciteerd. Het blijkt dan vooral te gaan om zorgen rond zelfbeschikking van zwa...

Opinie

Reproductieve autonomie ontrafeld

Reactie van dr. Annelien L. Bredenoord op het artikel ‘Medicalisering van de voortplanting: een ethische verkenning van prenatale screening’ van Guido de Wert.

Weten

Medicalisering als politiek vraagstuk

Interview met Trudy Dehue. Dehue studeerde af in de psychologie en de filosofie. Daarvóór werkte ze met een hbo-diploma in de kinder- en jeugdpsychiatrie. In 1990 promoveerde ze (cum laude) op een proefschrift over historische veranderingen in de betekenis van het
begrip ‘wetenschap’.

Praktijkonderzoek

Uit de praktijk

In 'Uit de praktijk' wordt elke editie een waargebeurde casus besproken. Vervolgens wordt hier vanuit verschillende perspectieven commentaar op gegeven.

Weten

Medicalisering: filosofische therapie gewenst

Het lijkt voor de hand te liggen om een psychiater te vragen om over medicalisering iets te schrijven, want als er één domein in de geneeskunde is dat geassocieerd wordt met die term, is dat de psychiatrie wel. Is het terecht, begrijpelijk, die associatie? Begrijpelijk wel, terecht niet.

Weten

Vitaliteit en veroudering

De stijgende levensverwachting schept uitdagingen voor de inrichting van onze levensloop en maatschappij. De aanpassingen worden gezocht binnen het nauw gedefinieerde ‘healthy ageing’ principe. Ouderen daarentegen hanteren een brede definitie van gezondheid waarin vitaliteit het leidend principe is.

Weten

HAVIDOL® - When more is not enough

Beste lezer, wees eerlijk: u haalt niet genoeg uit uzelf. U moddert maar door en bent al lang blij als het op een paar punten in uw leven redelijk loopt. U troost zich met de gedachte dat het de mensen om u heen kennelijk niet veel beter afgaat. Wie is nu wel succesvol in het werk, de liefde, zorgrelaties, maatschap...

Redactioneel

Filosofen en burgers

Redactioneel door Gert Olthuis.

Redactioneel

Nawoord - Bondgenootschap

Lees hier het nawoord door Mark Coeckelbergh.

Weten

Fair care, omvorming van binnenuit

Zal het de gezondheidszorg net zo vergaan als de bankensector en komt de bezinning achter de crisis aan? In dat geval gaan de cure en de care pas nadenken over hun uitgangspunten en toekomst als ze financieel vastlopen. Of kunnen we nu pas op de plaats maken, helder krijgen waartoe de sector eigenlijk al weer diende...