Welkom

Welkom op de website van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

Publiceren in TGE?
Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

Op je plek zijn

Bespreking van het proefschrift ‘Being in place. Citizenship in long-term mental health care’ van Sabine Ootes.

Weten

De kinderoncologie als moreel landschap

Bespreking van het proefschrift van Martine de Vries ‘The moral landscape of pediatric oncology’.

Weten

Over hoogmoed en nederigheid

Boekbespreking van Michael J. Sandels ‘Pleidooi tegen volmaaktheid. Een ethiek voor gentechnologie’.

Weten

Zorg bij een pandemie. Noodzaak van rechtvaardige en grensoverschrijdende aanpak

Op 11 februari 2013 werd in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam gedebatteerd over rechtvaardige selectie bij een pandemie, een onderwerp dat ons allemaal kan raken. Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) nam het voortouw en wijdde er recentelijk een bijdrage aan (CEG, 2012).

Weten

Een potentiële veelpleger of een Pietje Bell?

Het terugdringen van antisociaal gedrag (ASG) van jongeren is een belangrijke maatschappelijke doelstelling. Wetenschappelijk onderzoek naar risicofactoren en effectieve preventie- en interventiestrategieën is voortvarend.

Praktijkonderzoek

Beschonken op de scootmobiel

Een waargebeurde casus over dhr. Paardekooper (59 jaar). Hij is opgenomen in een verpleeghuis voor dak- en thuislozen.

Weten

Etnisch commentaar - Blik op de weg

Dr. Els L.M. Maeckelberghe, Institute for Medical Education, University Medical Center Groningen, geeft etnisch commentaar op de casus in deze editie.

Weten

Medisch commentaar - De dialoog opzoeken

Mevr. dr Maria van den Muijsenbergh, eerstelijnsgeneeskunde UMC St. Radboud geeft medisch commentaar op de casus in deze editie.

Weten

Sociaal-wetenschappelijk commentaar - Een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Dr. Ir. Rick Kwekkeboom, Lector Community Care, Hogeschool Amsterdam geeft sociaal-wetenschappelijk commentaar op de casus in deze editie.

Weten

Leestafel

Kompanje EJO. Afzien en staken van Intensive Care behandeling. Routeplanners voor de verpleegkundige praktijk.

Weten

Leestafel

Vink T. Zelfeuthanasie. Een zelfbezorgde goede dood onder eigen regie.

Weten

Leestafel

Sandel MJ. Niet alles is te koop. De morele grenzen van marktwerking.

Weten

Leestafel

Cingel M van der. Compassie in de verpleegkundige praktijk. Een leidend principe voor goede zorg,
Engberts DP. Autonomie op de achtergrond. Over motieven en ontwikkelingen in het euthanasiedebat.

Weten

Leestafel

Wormer P. Captains of medicine. 12 visies op heden en toekomst van onze gezondheidszorg.

Weten

Leestafel

Gemert G van. Zorgzaamheid organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking.

Weten

Leestafel

Ruijter W de, Hendriks A & Verkerk M, Huisarts tussen individu en familie. Morele dilemma’s in de huisartsenpraktijk.

Weten

Leestafel

Skloot R, The Immortal Life of Henrietta Lacks.

Redactioneel

Veranderingen in de zorg

Redactioneel door Gert Olthuis.

Weten

Reizen om te helen: een verslag van het symposium ‘Medical Tourism: A boon or curse?’

Een recent fenomeen is medisch toerisme, waarbij mensen reizen naar een ander land of jurisdictie met de bedoeling om een medische behandeling te ondergaan. De wens om medische behandeling te zoeken op een andere bestemming kan ingegeven zijn vanuit verschillende factoren.

Weten

Zorg uit betrokkenheid

Op basis van een overzicht van de in de Nederlandstalige en Engelstalige literatuur gehanteerde omschrijvingen en een schets van de door mantelzorgers gerapporteerde problematiek, wordt een definitie opgesteld van mantelzorg die behulpzaam is voor beleid en het hulpaanbod ter ondersteuning van mantelzorgers.

Opinie

Betrokken zorg - maar niet gekozen en vaak onopgemerkt

Reactie op het artikel ‘Zorg uit betrokkenheid’ door Dr. Michel GMJ Jansen, Hoofddocent Hogeschool Utrecht en Onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie.

Weten

Nawoord - Praktijkopvattingen van nu en beelden van toen

Nawoord bij 'Beroepszeer in de huisartsenpraktijk'.

Weten

Loutering door kanker

'Beeld van de moraal' door dr. Rob Houtepen.

Weten

‘Beroepszeer’ in de huisartsenpraktijk

Deze exploratieve studie maakt duidelijk dat huisartsen wisselend reageren op maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de zorg die hun praktijk betreffen. Zij lijken feitelijk uiteenlopende praktijkconcepten te hanteren.

Opinie

Huisarts zijn in een veranderend tijdsgewricht

Reactie op het artikel ‘‘Beroepszeer’ in de huisartsenpraktijk’ door prof. dr. Cor Spreeuwenberg, Em. hoogleraar ‘Integratie zorg aan chronisch zieken’ aan de Universiteit Maastricht.

Praktijkonderzoek

Acute dwangopname gerechtvaardigd?

In 'Uit de praktijk' wordt elke editie een waargebeurde casus besproken.

Opinie

Sociaal-wetenschappelijk commentaar - Wat is goede zorg?

Drs Mathilde Mastebroek, onderzoeker Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen, UMC St Radboud Nijmegen en dr Ir Neelke Doorn, Universitair Docent Ethiek & Governance, Technische Universiteit Delft, geven sociaal-wetenschappelijk commentaar op de casus in deze editie.

Opinie

Ethisch commentaar - Dwang voorkomen

Drs Elleke Landeweer, Metamedica, VUmc Sectie Filosofie en Medische Ethiek, geeft ethisch commentaar op de casus in deze editie.

Opinie

Juridisch commentaar - Medicatie of separatie?

Mr Alexandra Reijerse, Juridisch adviseur GGZ inGeest, geeft juridisch commentaar op de casus in deze editie.

Weten

“Waar het om gaat is dat je die patiënt begeleidt op een manier die hem nog zoveel mogelijk regie geeft in het leven”

Hans van Delden is als hoogleraar medische ethiek en manager onderwijs verbonden aan het UMC Utrecht. Redactielid Elleke Landeweer sprak met hem over research ethics, morele problemen rond het levenseinde, het heersende ‘angstdenken’ en de patiënt die onzichtbaar wordt achter alle protocollen en afvinklijstjes.

Weten

De subjectieve ervaring van het voltooide leven

Boekbespreking van 'Voltooid Leven in Nederland' van Frederique Defesche door Els van Wijngaarden, MA Promovendus Voltooid Leven.

Weten

Leestafel

Royakkers L, Daemen F, Van Est R. (red.). Overal Robots. Automatisering van de liefde tot de dood.

Weten

Leestafel

Kole J, Hoven M van den, Janssens M (red.), Goed aangepakt. Gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling.

Redactioneel

Metaforen en dilemma’s

Redactioneel door Gert Olthuis.

Weten

‘It’s like…’

Aan de hand van persoonlijke ervaringen gaat dr. Ron L.P. Berghmans in op kankermetaforen en de betekenis die deze hebben voor de ervaring van de patiënt en de communicatie tussen de patiënt, diens naasten en de zorgverleners. We moeten volgens hem niet proberen kankermetaforen uit te bannen, maar ons bewust zijn va...

Weten

Privacybescherming bij wetenschapsbeoefening na overlijden goed geregeld?

In dit artikel wordt het juridische kader geschetst betreffende wetenschappelijk onderzoek met bij leven verzamelde gegevens en lichaamsmaterialen en lichaamsmaterialen en -delen van een overledene. Vervolgens leest u een reactie op dit artikel van mr. drs. Jilles Heringa, Juridisch secretaris CCMO.