Welkom

Welkom op de website van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

Publiceren in TGE? Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

Leestafel

Baart A & Carbo C. De zorgval.

Redactioneel

Medicalisering revisited

Redactioneel door Martine de Vries en Elleke Landeweer (gastredactie).

Weten

Een nieuw tijdperk van medische consumptie: medicalisering revisited

In dit artikel worden de huidige analytische mogelijkheden van het concept 'medicalisering' onderzocht en wordt getracht een nieuwe analyse te maken in de context van de hedendaagse samenleving en geneeskunde. De auteurs concluderen dat er dringend behoefte is aan onderzoek over het belang van het thema van menselij...

Weten

Ontwikkelingen in de biomedische technologie: medicalisering door molecularisering?

Dit artikel beschrijft de opkomende technologieën en toekomstvisioenen van wat wel ‘moleculaire geneeskunde’ wordt genoemd. Na een korte toelichting op het begrip medicalisering gaat dr. Marianne Boenink na in hoeverre de lopende ontwikkelingen en geschetste visioenen medicaliserende implicaties hebben.

Weten

‘Medicalisering’ van de voortplanting: een ethische verkenning van prenatale screening

Het medicaliseringsbezwaar wordt ook gebruikt in het normatieve debat over prenatale screening. Vanwege het gebrek aan eenduidigheid van dit bezwaar komt het de discussie ten goede wanneer de bezwaren die er achter schuilgaan worden geëxpliciteerd. Het blijkt dan vooral te gaan om zorgen rond zelfbeschikking van zwa...

Opinie

Reproductieve autonomie ontrafeld

Reactie van dr. Annelien L. Bredenoord op het artikel ‘Medicalisering van de voortplanting: een ethische verkenning van prenatale screening’ van Guido de Wert.

Weten

Medicalisering als politiek vraagstuk

Interview met Trudy Dehue. Dehue studeerde af in de psychologie en de filosofie. Daarvóór werkte ze met een hbo-diploma in de kinder- en jeugdpsychiatrie. In 1990 promoveerde ze (cum laude) op een proefschrift over historische veranderingen in de betekenis van het
begrip ‘wetenschap’.

Praktijkonderzoek

Uit de praktijk

In 'Uit de praktijk' wordt elke editie een waargebeurde casus besproken. Vervolgens wordt hier vanuit verschillende perspectieven commentaar op gegeven.

Weten

Medicalisering: filosofische therapie gewenst

Het lijkt voor de hand te liggen om een psychiater te vragen om over medicalisering iets te schrijven, want als er één domein in de geneeskunde is dat geassocieerd wordt met die term, is dat de psychiatrie wel. Is het terecht, begrijpelijk, die associatie? Begrijpelijk wel, terecht niet.

Weten

Vitaliteit en veroudering

De stijgende levensverwachting schept uitdagingen voor de inrichting van onze levensloop en maatschappij. De aanpassingen worden gezocht binnen het nauw gedefinieerde ‘healthy ageing’ principe. Ouderen daarentegen hanteren een brede definitie van gezondheid waarin vitaliteit het leidend principe is.

Weten

HAVIDOL® - When more is not enough

Beste lezer, wees eerlijk: u haalt niet genoeg uit uzelf. U moddert maar door en bent al lang blij als het op een paar punten in uw leven redelijk loopt. U troost zich met de gedachte dat het de mensen om u heen kennelijk niet veel beter afgaat. Wie is nu wel succesvol in het werk, de liefde, zorgrelaties, maatschap...

Redactioneel

Filosofen en burgers

Redactioneel door Gert Olthuis.

Redactioneel

Nawoord - Bondgenootschap

Lees hier het nawoord door Mark Coeckelbergh.

Weten

Fair care, omvorming van binnenuit

Zal het de gezondheidszorg net zo vergaan als de bankensector en komt de bezinning achter de crisis aan? In dat geval gaan de cure en de care pas nadenken over hun uitgangspunten en toekomst als ze financieel vastlopen. Of kunnen we nu pas op de plaats maken, helder krijgen waartoe de sector eigenlijk al weer diende...

Weten

Blik op de toekomst

Een reactie van Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) op het artikel 'Fair care, omvorming van binnenuit' door Annelies van Heijst.

Weten

Zorgpraktijken en techniekfilosofie

Binnen de techniekethiek is er een stroming die zich afkeert van de klassieke techniekfilosofie en sociologie en zich met behulp van STS omvormt tot een meer praktisch gerichte ethiek. Dit artikel erkent de waarde van deze wending, maar plaatst er ook enkele kanttekeningen bij.

Opinie

Grote verhalen of interessante verhalen?

Reactie op het artikel ‘Zorgpraktijken en techniekfilosofie’ door prof. dr. Jeannette Pols, AMC/ UvA, Medische Ethiek, Afdeling Huisartsgeneeskunde.

In Memoriam

In Memoriam: Dr. Ron Berghmans, Universitair Docent Ethiek, vakgroep Metamedica, Universiteit Maastricht, november 1954 - 16 maart 2013.

Weten

Kwaadaardig

Boekbespreking van het boek 'Malignant. Medical Ethicists Confront Cancer' van Rebecca Dresser door prof. dr. Ivan Wolffers.

Weten

Op je plek zijn

Bespreking van het proefschrift ‘Being in place. Citizenship in long-term mental health care’ van Sabine Ootes.

Weten

De kinderoncologie als moreel landschap

Bespreking van het proefschrift van Martine de Vries ‘The moral landscape of pediatric oncology’.

Weten

Over hoogmoed en nederigheid

Boekbespreking van Michael J. Sandels ‘Pleidooi tegen volmaaktheid. Een ethiek voor gentechnologie’.

Weten

Zorg bij een pandemie. Noodzaak van rechtvaardige en grensoverschrijdende aanpak

Op 11 februari 2013 werd in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam gedebatteerd over rechtvaardige selectie bij een pandemie, een onderwerp dat ons allemaal kan raken. Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) nam het voortouw en wijdde er recentelijk een bijdrage aan (CEG, 2012).

Weten

Een potentiële veelpleger of een Pietje Bell?

Het terugdringen van antisociaal gedrag (ASG) van jongeren is een belangrijke maatschappelijke doelstelling. Wetenschappelijk onderzoek naar risicofactoren en effectieve preventie- en interventiestrategieën is voortvarend.

Praktijkonderzoek

Beschonken op de scootmobiel

Een waargebeurde casus over dhr. Paardekooper (59 jaar). Hij is opgenomen in een verpleeghuis voor dak- en thuislozen.

Weten

Etnisch commentaar - Blik op de weg

Dr. Els L.M. Maeckelberghe, Institute for Medical Education, University Medical Center Groningen, geeft etnisch commentaar op de casus in deze editie.

Weten

Medisch commentaar - De dialoog opzoeken

Mevr. dr Maria van den Muijsenbergh, eerstelijnsgeneeskunde UMC St. Radboud geeft medisch commentaar op de casus in deze editie.

Weten

Sociaal-wetenschappelijk commentaar - Een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Dr. Ir. Rick Kwekkeboom, Lector Community Care, Hogeschool Amsterdam geeft sociaal-wetenschappelijk commentaar op de casus in deze editie.

Weten

Leestafel

Kompanje EJO. Afzien en staken van Intensive Care behandeling. Routeplanners voor de verpleegkundige praktijk.

Weten

Leestafel

Vink T. Zelfeuthanasie. Een zelfbezorgde goede dood onder eigen regie.

Weten

Leestafel

Sandel MJ. Niet alles is te koop. De morele grenzen van marktwerking.

Weten

Leestafel

Cingel M van der. Compassie in de verpleegkundige praktijk. Een leidend principe voor goede zorg,
Engberts DP. Autonomie op de achtergrond. Over motieven en ontwikkelingen in het euthanasiedebat.

Weten

Leestafel

Wormer P. Captains of medicine. 12 visies op heden en toekomst van onze gezondheidszorg.

Weten

Leestafel

Gemert G van. Zorgzaamheid organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking.

Weten

Leestafel

Ruijter W de, Hendriks A & Verkerk M, Huisarts tussen individu en familie. Morele dilemma’s in de huisartsenpraktijk.

Weten

Leestafel

Skloot R, The Immortal Life of Henrietta Lacks.