Nieuwe Website

 

TGE heeft in oktober 2020 een nieuwe website gekregen. Met deze vernieuwing zijn de artikelen op de site beter vindbaar via zoekmachines. Ook is de site sneller en sluit het ontwerp beter aan bij de nieuwe uitstraling van TGE. Abonnees kunnen eenvoudiger inloggen en hun eigen gegevens aanpassen. Ten slotte is er voor instellingen de mogelijkheid om een collectief digitaal abonnement af te sluiten. Meer informatie hierover kunt u aanvragen bij Richard Verschuur, accountmanager Sociaal Domein: r.verschuur@vangorcum.nl. De URL blijft www.tijdschrifttge.nl.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Colofon

Bekijk hier de colofon van deze editie.

Weten

Wel of geen familie bij een reanimatie. Een ethische analyse

In dit artikel zet Theo Zwart de argumenten van de voor- en tegenstanders om familie al dan niet bij een reanimatie aanwezig te laten zijn op een rijtje. Daarna bespreekt hij vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de zorgethiek of het moreel wenselijk is dat directe familieleden aanwezi...

Weten

Arts-patiënt communicatie in de besluitvorming over reanimeren: een medisch-ethische beschouwing

Dit artikel bespreekt de medisch-ethische dilemma’s bij medische beslissingen over het al dan niet reanimeren van patiënten die voor korte of langere tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het belang van een adequate communicatie tussen arts en patiënt en betrokkenheid van patiënten in de besluitvorming wordt benadr...

Weten

Uit de praktijk

In 'Uit de praktijk' wordt een waargebeurde casus uit de praktijk besproken en voorzien van commentaar vanuit verschillende perspectieven.

Weten

De dood en het leven, impressie van een filosofisch congres over het levenseinde

Jaarcongres van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde 2009.

Weten

Commissie Doek zoekt naar evenwicht, maar vindt het nog niet

In haar jaarverslag van 2006 gaf de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) een signaal dat belangrijk onderzoek met kinderen in Nederland soms niet kan worden uitgevoerd. De reden is dat de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) onderzoek met kinderen alleen toestaat als het kind dat als p...

Weten

Dialogische ethiek: theorie en praktijk

Bespreking van het boek 'Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg' van A. Liégeois.

Weten

Empirische filosofie in de bioscoop

Bespreking van het boek Bioethics at the Movies.

Weten

Leestafel

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Colofon

Bekijk hier de colofon van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Weten

Van hielprik naar persoonlijke DNA-code?

Deel 1: Tien jaar genetische screening in Nederland, een terugblik.

Weten

Van hielprik naar persoonlijke DNA-code?

Deel 2: De uitdagingen van 2010, een inventarisatie vanmaatschappelijke en ethische implicaties.

Weten

Genetica via het web. Is er een toekomst voor genetische zelftests?

De vooruitgang in de moleculaire biologie heeft geleid tot een ongeziene groei van het aantal beschikbare genetische tests. Hoewel deze tests traditioneel in een klinisch genetisch centrum worden uitgevoerd, is (voornamelijk tijdens de laatste twee jaar) een aantal bedrijven gestart met het aanbieden van genetische ...

Weten

Genomica en Beweeggedrag: belofte of belemmering?

De inzichten beschreven in dit artikel zijn ontstaan bij de uitvoering van een afstudeerproject in het kader van de studie medische biologie aan de Radboud Universiteit. Het onderwerp van de masterthesis was de haalbaarheid van het ontwikkelen en gebruiken van een genetisch beweegprofiel.

Weten

Genomics, ethiek en beleid in internationaal perspectief: “Meer vragen dan antwoorden”

In gesprek met Bartha Knoppers, jurist en een expert op het gebied van ethiek en genomics.

Weten

New genomics en ethiek als een Zwitsers zakmes

Bespreking van het proefschrift 'The new genomics – challenges for ethics' van Jeantine Lunshof.

Weten

Regels voor welk mensenpark?

Onze almaar toenemende kennis van het menselijk genoom – 10 jaar na de voltooiing van het human genome project – blaast de eeuwenoude discussie over de maakbare mens nieuw leven in. Bert Jaap Koops, Christoph Lüthy, Annemiek Nelis en Carla Sieburgh stelden een populair-wetenschappelijke bundel samen over de maakbare...

Weten

Wordt ons leven anders? Over genomics en zelfarbeid

Beschouwing naar aanleiding van Peter Sloterdijks 'Du musst dein Leben ändern'.

Weten

Leestafel

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Colofon

Bekijk hier de colofon van deze editie.

Weten

Telezorg: nieuwe kansen voor zelfmanagement en autonomie?

Telezorg, ook wel ‘zorg op afstand’ genoemd, is een verzamelterm voor patiëntenzorg die gegeven wordt met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT), waarbij de zorgverlener en zorgontvanger zich niet op dezelfde plaats bevinden.

Weten

Gezondheidszorg, verantwoordelijkheid en leefstijl

Onze samenleving en in het bijzonder de gezondheidszorg lijken zich in toenemende mate te interesseren voor onze leefstijl. Dat toont zich in ruime aandacht voor gezond eten, fysieke fitheid en andere factoren.

Weten

Drang vergroot autonomie in TBS

Bespreking van een casus.

Weten

Systematische reviews van dierproeven

Over het ethisch belang voor dier én mens van het verhogen van de wetenschappelijke kwaliteit van dierexperimenteel onderzoek.

Weten

“Leg meer hart in je handen”

Katholieke geestelijk verzorgers in de zorg buigen zich intercultureel over ‘humanisering van de zorg'.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Stripverhalen als getuigenissen van ziekte-ervaringen

Recentelijk is de term ‘graphic medicine’ gemunt, waarmee uitdrukking gegeven wordt aan de waarde die stripboeken kunnen hebben in de gezondheidszorg. Dit artikel bespreekt deze inzet van ‘grafische pathografieën’ – stripverhalen over persoonlijke ervaringen met ziekte – in de zorg.

Weten

Orgaantransplantatie en moslims in Nederland: theologische en interculturele dimensies

Dit artikel richt zich op de visies binnen de islam die nog steeds worden aangedragen in de huidige discussies over orgaandonatie.

Weten

Wilsbekwaamheid bij anorexia nervosa

Stel, een arts adviseert een bepaalde behandeling en een patiënt wil deze behandeling niet. Volgens de WGBO moeten hulpverleners deze weigering respecteren, mits de patiënt wilsbekwaam is. Een wilsbekwame patiënt kan een behandeling weigeren, zelfs als dit de dood of ernstige invaliditeit tot gevolg heeft.

Weten

Zorgonderwijs: steun individuele professionalisering

Bespreking van het signalement 'Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden'.

Weten

Moraliteit in de moderne tijd?

Boekbespreking.

Weten

Leestafel