Welkom

Welkom op de website van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

Publiceren in TGE? Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

Tragiek in het moreel beraad, een zorgethische reflectie

Binnen de ziekenhuiszorg worden zorgprofessionals regelmatig met tragische situaties geconfronteerd. Situaties waarin de vraag ‘wat is goede zorg?’ onder druk komt te staan en waarin geëigende manieren van werken niet toereikend zijn of zelfs vormen van lijden toebrengen. In dit artikel wordt nagegaan op welke manie...

Inhoudsopgave TGE jaargang 29, nr. 2, 2019

Redactioneel

Moreel beraad - impact en tragiek

Dat moreel beraad in de praktijk van de zorg in rap tempo aan populariteit gewonnen heeft, is al vaker geconstateerd op deze plek. Dat rappe tempo geldt evenzeer voor het onderzoek naar moreel beraad. Een recente review van de literatuur over de impact die moreel beraad kan hebben in de klinische praktijk vatte 25 e...

Weten

Evaluatie van moreel beraad in de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking - een exploratieve studie

Binnen zorgorganisaties wordt in toenemende mate gezocht naar adequate werkwijzen die professionals ondersteunen bij het omgaan met morele vragen door het vergroten van hun reflectieve vaardigheden. In deze exploratieve studie wordt antwoord gezocht op de vraag of moreel beraad een werkwijze is die professionals, we...

Weten

Aanraking van cliënten binnen de geestelijke verzorging: een reflectie vanuit zorgethische invalshoeken

Mag een geestelijk verzorger een cliënt aanraken tijdens een begeleidingsgesprek? Iemand even aanraken kan soms troost of bevestiging geven, maar er bestaat een risico dat het als niet integer, ongepast of verwarrend wordt ervaren. In dit artikel wordt dit nagegaan aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een herme...

Weten

Moederschap en geboorte: relationaliteit als alternatieve ethische benadering

In de gezondheidszorg en ethiek rondom zwangerschap en geboorte is de aandacht vaak gefocust op het kind (..) Minder aandacht krijgen echter de ethische en existentiële kwesties die te maken hebben met de moeder, haar beleving, haar transitie naar moederschap.

Weten

Interprofessionele ethiek in de gezondheidszorg

Het is persoonsgerichte zorg dat de klok slaat in de gezondheidszorg. Wie van persoon verandert in patiënt en in handen van de gezondheidszorg belandt, loopt echter niet zelden het risico 'gefragmenteerd' te raken en gevangen in de ketens en netwerken van meer of minder goed samenwerkende zorgprofessionals.
Probeer ...

Weten

Leestafel Frissen, p. 40

Weten

Leestafel Meijman & Bakker, p. 47

Weten

Leestafel Van Iersel p. 60

Weten

Leestafel Wildschut et al. p. 60

Weten

Leestafel Pinedo et at. p. 61

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave TGE nr. 1, 2019

Redactioneel

De spannende praktijk van genetische ontwikkelingen

Redactioneel van hoofdredacteur dr. Gert Olthuis

Weten

Online discussies rondom de niet-invasieve prenatale test in Nederland

Sinds 1 april 2017 kunnen alle zwangeren in Nederland gebruik maken van de niet-invasie prenatale test (NIPT). Voorafgaand aan deze beslissing heeft het NIPT- consortium, bestaande uit de acht universitair medische centra in Nederland, onderzoek gedaan naar de perspectieven van zorgprofessionals, zwangere vrouwen en...

Weten

Pre-implantatie genetische diagnostiek: de bewaking van een moreel beladen praktijk

Paren met een hoog risico om een kind te krijgen met (de aanleg voor) een ernstige erfelijke aandoening, of een miskraam door een structurele chromosoomafwijking, kunnen via ‘pre-implantatie genetische diagnostiek’ (PGD) geholpen worden een zo goed als zeker gezond kind te krijgen. We beschrijven hoe de wettelijke r...

Weten

Gelijkheid als regulatief ideaal in gezondheidsbeleid. Een politiek-filosofische kritiek op WRR-Policy Brief 7

In Policy Brief 7 van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wordt aangegeven dat de Nederlandse populatie gezonder is geworden. Het verschil tussen lagere en hogere sociaaleconomische groepen is echter, ondanks decennia van inspanningen, nog altijd even groot en op sommige punten zelfs toegenomen.
Dit a...

Praktijkonderzoek

Casus: Gepaste dwang?

Casus over een aan Alzheimer lijdende patiënte op de afdeling psychogeriatrie met gedragsproblemen. Met een medisch, gedragskundig en een ethisch commentaar.

Opinie

De rol van intuïtie in de besluitvorming met de patiënt

Als zorgverlener word je regelmatig geconfronteerd met situaties waarin beslissingen genomen moeten worden waarbij niet meteen duidelijk is wat het juiste is om te doen. Niet alleen de fysieke en psychosociale situatie van de patiënt is belangrijk in je beslissing, ook je intuïtie − je ‘niet-pluis’ gevoel − speelt d...

Weten

Leestafel B. Wicherink

Weten

Leestafel V. de Waal

Weten

Leestafels Van Engelen et al. en Grypdonck et al.

Weten

Leestafel Pans: Onbeperkt vruchtbaar

Redactioneel

Macht, gezondheid en politiek

Redactioneel bij het themanummer 'Macht, Gezondheid en Politiek'

Weten

The Capabilities Approach to Health Equity

The capabilities approach (CA) is an analytical framework and ethical theory that expands our understanding of human wellbeing. It provides a critique of some dominant conceptions of human wellbeing, including those that focus on mental states − such as happiness and preference satisfaction − or on the possession an...

Weten

Leestafel

Huisman F & Lieburg MJ: Canon van de geneeskunde in Nederland
Hillen HFP et al: Leerboek Medische Geschiedenis

Weten

Ethische reflectie op Value Based Health Care

Dit artikel geeft een kritische, ethische reflectie op het populaire concept van Value Based Health Care. Er worden vier inbreuken op belangrijke medisch-ethische principes besproken. Steeds worden concrete suggesties gedaan om te komen tot een waarde(n)gedreven gezondheidszorg.

Weten

“We moeten de discussie aangaan over wat wij voor legitieme grenzen aan voorzieningen willen aanvaarden”

Johan Melse in gesprek met Ignaas Devisch en Joel Anderson over hun complementaire visies op begrippen als macht, gezondheid en politiek.

Weten

Leestafel

M. Meijsing: Waar was ik toen ik er niet was? Een filosofie van persoon en identiteit.

Weten

Leestafel

A. Braam: Pijn, strijd en zijn; B. Zwaan: Een prachtige dans.

Praktijkonderzoek

In Nederland houdt men het prikkeldraad rondom medisch-ethische commissies in stand

In 'Uit de praktijk' wordt in elk nummer een waargebeurde casus besproken.

Weten

Leestafel

M vd Bossche: De zinnen van het leven.

Weten

Van de staat tot het lichaam: een lezing van 'De geboorte van de biopolitiek' van Michel Foucault

In 2013 verscheen 'De geboorte van de biopolitiek',een Nederlandse vertaling door Jeanne Holierhoek van de collegereeks die Michel
Foucault in 1979 doceerde aan het Collège de France. De werken van Foucault hebben tal van wetenschappers geïnspireerd de relatie tussen macht, gezondheid en politiek verder te onderzoeken.

Opinie

Het belang van de debatterende dokter. Over gelijk hebben versus gelijk krijgen in de politieke en bestuurlijke arena

In zowel de medische praktijk als de medische (vervolg)opleidingen wordt een sterke nadruk gelegd op rationeel handelen, liefst gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Voor de buitenstaander lijkt de geneeskunde daarom een bolwerk van rede en evidence-based medicine. De dokter zelf weet dat het in de praktijk anders g...

Columns

Uit de ivoren spreekkamer

Het werk van zorgmedewerkers wordt nog steeds zeer negatief beïnvloed door de niet te stuiten bureaucratie.

Weten

Leestafels

M vd Merwe: Zorg voor privacy
L Vaugh: Contemporary Moral Arguments