Welkom

Welkom op de website van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

Publiceren in TGE? Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

Leestafel Frissen, p. 40

Weten

Leestafel Meijman & Bakker, p. 47

Weten

Leestafel Van Iersel p. 60

Weten

Leestafel Wildschut et al. p. 60

Weten

Leestafel Pinedo et at. p. 61

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave TGE nr. 1, 2019

Redactioneel

De spannende praktijk van genetische ontwikkelingen

Redactioneel van hoofdredacteur dr. Gert Olthuis

Weten

Online discussies rondom de niet-invasieve prenatale test in Nederland

Sinds 1 april 2017 kunnen alle zwangeren in Nederland gebruik maken van de niet-invasie prenatale test (NIPT). Voorafgaand aan deze beslissing heeft het NIPT- consortium, bestaande uit de acht universitair medische centra in Nederland, onderzoek gedaan naar de perspectieven van zorgprofessionals, zwangere vrouwen en...

Weten

Pre-implantatie genetische diagnostiek: de bewaking van een moreel beladen praktijk

Paren met een hoog risico om een kind te krijgen met (de aanleg voor) een ernstige erfelijke aandoening, of een miskraam door een structurele chromosoomafwijking, kunnen via ‘pre-implantatie genetische diagnostiek’ (PGD) geholpen worden een zo goed als zeker gezond kind te krijgen. We beschrijven hoe de wettelijke r...

Weten

Gelijkheid als regulatief ideaal in gezondheidsbeleid. Een politiek-filosofische kritiek op WRR-Policy Brief 7

In Policy Brief 7 van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wordt aangegeven dat de Nederlandse populatie gezonder is geworden. Het verschil tussen lagere en hogere sociaaleconomische groepen is echter, ondanks decennia van inspanningen, nog altijd even groot en op sommige punten zelfs toegenomen.
Dit a...

Praktijkonderzoek

Casus: Gepaste dwang?

Casus over een aan Alzheimer lijdende patiënte op de afdeling psychogeriatrie met gedragsproblemen. Met een medisch, gedragskundig en een ethisch commentaar.

Opinie

De rol van intuïtie in de besluitvorming met de patiënt

Als zorgverlener word je regelmatig geconfronteerd met situaties waarin beslissingen genomen moeten worden waarbij niet meteen duidelijk is wat het juiste is om te doen. Niet alleen de fysieke en psychosociale situatie van de patiënt is belangrijk in je beslissing, ook je intuïtie − je ‘niet-pluis’ gevoel − speelt d...

Weten

Leestafel B. Wicherink

Weten

Leestafel V. de Waal

Weten

Leestafels Van Engelen et al. en Grypdonck et al.

Weten

Leestafel Pans: Onbeperkt vruchtbaar

Redactioneel

Macht, gezondheid en politiek

Redactioneel bij het themanummer 'Macht, Gezondheid en Politiek'

Weten

The Capabilities Approach to Health Equity

The capabilities approach (CA) is an analytical framework and ethical theory that expands our understanding of human wellbeing. It provides a critique of some dominant conceptions of human wellbeing, including those that focus on mental states − such as happiness and preference satisfaction − or on the possession an...

Weten

Leestafel

Huisman F & Lieburg MJ: Canon van de geneeskunde in Nederland
Hillen HFP et al: Leerboek Medische Geschiedenis

Weten

Ethische reflectie op Value Based Health Care

Dit artikel geeft een kritische, ethische reflectie op het populaire concept van Value Based Health Care. Er worden vier inbreuken op belangrijke medisch-ethische principes besproken. Steeds worden concrete suggesties gedaan om te komen tot een waarde(n)gedreven gezondheidszorg.

Weten

“We moeten de discussie aangaan over wat wij voor legitieme grenzen aan voorzieningen willen aanvaarden”

Johan Melse in gesprek met Ignaas Devisch en Joel Anderson over hun complementaire visies op begrippen als macht, gezondheid en politiek.

Weten

Leestafel

M. Meijsing: Waar was ik toen ik er niet was? Een filosofie van persoon en identiteit.

Weten

Leestafel

A. Braam: Pijn, strijd en zijn; B. Zwaan: Een prachtige dans.

Praktijkonderzoek

In Nederland houdt men het prikkeldraad rondom medisch-ethische commissies in stand

In 'Uit de praktijk' wordt in elk nummer een waargebeurde casus besproken.

Weten

Leestafel

M vd Bossche: De zinnen van het leven.

Weten

Van de staat tot het lichaam: een lezing van 'De geboorte van de biopolitiek' van Michel Foucault

In 2013 verscheen 'De geboorte van de biopolitiek',een Nederlandse vertaling door Jeanne Holierhoek van de collegereeks die Michel
Foucault in 1979 doceerde aan het Collège de France. De werken van Foucault hebben tal van wetenschappers geïnspireerd de relatie tussen macht, gezondheid en politiek verder te onderzoeken.

Opinie

Het belang van de debatterende dokter. Over gelijk hebben versus gelijk krijgen in de politieke en bestuurlijke arena

In zowel de medische praktijk als de medische (vervolg)opleidingen wordt een sterke nadruk gelegd op rationeel handelen, liefst gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Voor de buitenstaander lijkt de geneeskunde daarom een bolwerk van rede en evidence-based medicine. De dokter zelf weet dat het in de praktijk anders g...

Columns

Uit de ivoren spreekkamer

Het werk van zorgmedewerkers wordt nog steeds zeer negatief beïnvloed door de niet te stuiten bureaucratie.

Weten

Leestafels

M vd Merwe: Zorg voor privacy
L Vaugh: Contemporary Moral Arguments

Weten

Leestafel

Rutgers MJ: Gezondheidszorg als handelswaar. Worden we daar beter van?
Boer TA, Einderhand SMH, de Haas-de Vries JN & Rijswijk MN van (red.): Komt een test bij de dokter.

Weten

Leestafel

Tongeren P van: Willen sterven.
Hens K, Cutas D & Horstkötter D (eds): Parental Responsibility in the Context of Neuroscience and Genetics.

Weten

Leestafel

Weeda F: Draai niet om de dood heen - Als iemand van wie je houdt gaat sterven.

Redactioneel

Wilsbeschikkingen en de toetsing van euthanasie

Redactioneel

Weten

Euthanasie en gevorderde dementie - Reflectie op een oordeel van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie dat te denken geeft

Euthanasie in geval van dementie is een ethisch gecompliceerd onderwerp, waarbij de vaststelling van het actuele lijden als uitzonderlijk moeilijk geldt wanneer de patiënt het stadium van wilsbekwaamheid is gepasseerd. Daarnaast rijst de vraag wat in die omstandigheden als een 'vrijwillig en weloverwogen verzoek' ka...

Weten

Solidariteit: een relevant begrip voor de zorg?

De laatste tijd hoort men steeds vaker dat het niet goed gaat met de solidariteit in de zorg of dat deze steeds meer onder druk staat ten gevolge van allerlei ontwikkelingen. Bepaalde voorzieningen of geneesmiddelen worden uit het voorzieningenpakket gehaald of er worden eigen betalingen gevraagd die voor sommige me...

Weten

De toetsing van euthanasie: zorgen om kwaliteit, argumentatie en normontwikkeling

Van 2007 tot en met 2017 was ik ethicus-lid van één van de Regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE’s). In de loop van die tien jaar heb ik veel zien veranderen. Steeds meer euthanasiedossiers werden aan ons voorgelegd. De werkdruk nam toe omdat het aantal RTE- en secretariaatsleden niet evenredig met de stijgi...