Welkom

Welkom op de website van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.

Publiceren in TGE? Bekijk de auteursrichtlijnen

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

Morele waarden in het werken met technologie

De implementatie van nieuwe zorgtechnologieën beïnvloedt het handelen van zorgverleners, zorgvragers en hun naasten en de relatie tussen hen. In dit artikel worden waarden in kaart gebracht bij het gebruik van technologie in de zorgpraktijk.

Praktijkonderzoek

Uit de praktijk: Casus Anorexia

Casus Anorexiapatiënt, gevolg door 3 commentaren uit de praktijk

Opinie

Als een ander moet beslissen. Het Gezondheidsraadadvies Goede vertegenwoordiging

Naar aanleiding van signalen uit de praktijk heeft de Commissie Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad een ongevraagd advies inzake vertegenwoordiging uitgebracht over knelpunten ervaren bij de vertegenwoordiging van patiënten.

Columns

Ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers

Bespreking van de handreiking en e-learning ontwikkeld voor GGZ zorgverleners door de Johannes Wier Stichting (JWS).

Opinie

Leestafel Wiekens en Jukema (red.): Healthy ageing

Leestafel van Wiekens CJ & Jukema JS (red.). Healthy ageing. Het ondersteunen van gezondheid gedurende de levensloop, door Hanneke van der Meide

Opinie

Leestafel D. Robbesom: Werken aan trage vragen. De woorden van Harry Kunneman

Leestafel van Denise Robbesom: Werken aan trage vragen. De woorden van Harry Kunneman, door Erik Olsman.

Opinie

Leestafel Ethiek voor verpleegkundigen. Omgaan met morele issues in de zorg

Leestafel van het boek van Bart Cusveller: Ethiek voor verpleegkundigen. Omgaan met morele issues in de zorg, door Mirjam Houtlosser

Opinie

Leestafels Klugman & Lamb en Bert Keizer

Besprekingen van het boek 'Research Methods in Health Humanities' (edited by Craig M. Klugman and Erin Gentry Lamb) en van Bert Keizer: 'Reis om de dood. Van As tot Ziel' door Jelle van Gurp

Weten

Inhoudsopgave TGE nr. 4, 2019

Redactioneel

Redactioneel themanummer ‘Ik eet, dus ik ben’

Eten is niet alleen voeding. Wat wij eten, hoe wij eten, met wie wij eten en wat wij erbij denken en doen als wij eten of niet eten, het hangt samen met onze geschiedenis, onze cultuur, ons zelfbeeld en onze identiteit. Zeg mij wat u eet, en ik zal u zeggen wie u bent.

Weten

Vervreemding en voedselvaardigheden

Het is belangrijk aandacht te schenken aan gezondheid bij voeding, maar gezondheid dient absoluut niet de allesoverheersende waarde te zijn. Goed eten, de daarbij horende voedselvaardigheden en goed leven worden geschaad door een overmatige aandacht voor gezondheid.

Weten

Blankaart en Bontekoe: Smaak, Geneeskunde en Gezondheid in de Lage Landen rond 1700

In de vroegmoderne geneeskunde rond 1700 speelde diëtiek of voedingsleer ook al een belangrijke rol. Er waren weinig effectieve geneesmiddelen en gezondheidszorg voorhanden, dus voeding was belangrijk voor het behoud en herstel van de gezondheid voor alle lagen van de bevolking. In dit artikel wordt betoogd dat smaa...

Weten

Gezondheidsadvies en het goede leven. Spelregels voor leefstijlgeneeskunde

Dat je voedings- en beweegpatroon van invloed zijn op je gezondheid is de meeste mensen bekend. Wie structureel te veel eet en te weinig beweegt loopt een grotere kans op hart- en vaatziekten, diabetes en andere gezondheidsklachten. Tot voor kort was er weinig directe bemoeienis van artsen met leefstijlpatronen. Maa...

Opinie

Vasten gedurende de Ramadan en het omgaan met gezondheid, ziekten en dood binnen de Islam

Een interview met Saïda Aoulad Baktit, als Islamitisch geestelijk verzorger en Intercultureel consulent verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen.

Opinie

Aandacht proef je

Aandacht en eetgedrag zijn nauw met elkaar verbonden. Wat gebeurt er als we op een meditatieve manier stilstaan bij de betekenis en smaak van eten? En kan aandacht helpen in de strijd tegen overgewicht? Aandacht voor voeding is in. Kijk maar eens hoeveel kookprogramma’s er op televisie zijn.

Opinie

'Super size me': ingrijpen of loslaten?

Het is inmiddels 15 jaar geleden dat filmmaker Morgan Spurlock zichzelf ziek at aan fast food in zijn documentaire 'Super Size Me' (2003). Die documentaire betrof een zelfonderzoek naar de schadelijke effecten van fastfood: 30 dagen lang at Spurlock drie maaltijden bij de McDonald's, stopte met sporten, en beperkte ...

Columns

Eten is zoveel meer dan alleen zorgen dat je niet dood gaat!

We kennen allemaal wel het begrip Positieve Gezondheid: niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen staat daarin centraal. Regie en zeggenschap houden over de kleine dingen in het dagelijks bestaan dragen bij aan een kwalitatief waardevol leven. Denk maar aan het zelf kunnen bepalen wanneer je naar bed ga...

Weten

Leestafel 'Gedaanteverwisselaars' van Gavin Francis

Weten

Leestafel 'Ethiek van praktijkgericht onderzoek'

Weten

Leestafel 'De verhuizing van de verzorgingsstaat'

Weten

Leestafel 'De ontdekking van kwaliteit' en Leestafel 'Het goede leven en de vrije markt

Inhoudsopgave TGE 29 nr. 3, 2019

Redactioneel

De ethiek van de autonomie van ouders met een verslaving

Er is grote zorg om kinderen van ouders met een alcoholafhankelijkheid. De zorg voor deze gezinnen is zeer complex, en hulpverleners ervaren vaak ethische dilemma’s. Dit themanummer behandelt dit onderwerp in verschillende artikelen en is samengesteld door gastredacteuren Anke Snoek en Dorothee Horstkötter.

Weten

Ouders met problematisch middelengebruik: twee ethische kaders om de zorg vorm te geven

Er is grote zorg om kinderen van ouders met een verslaving. Uit onderzoek blijkt dat deze kinderen op latere leeftijd vaak een lager welzijn ervaren dan kinderen van niet verslaafde ouders. Echter, bij het vormgeven van de zorg aan deze gezinnen lopen hulpverleners geregeld tegen morele dilemma’s aan.

Weten

Voorkomen is beter dan uit huis plaatsen. 'Nu Niet Zwanger' helpt ongeplande, ongewenste zwangerschappen te voorkomen bij kwetsbare mensen

Kwetsbare mensen met een combinatie van complexe problemen worden in Nederland ondersteund door verschillende organisaties en op veel gebieden: financiën, huisvesting, bij verslaving of psychische problemen. Maar waar het gaat om kinderwens wordt het gesprek in de praktijk door hulpverleners nauwelijks aangegaan en ...

Weten

Schade doen of nalaten voordeel te geven: een nieuwe ethiek van de zwangerschap

Ongezond gedrag van zwangere vrouwen wordt vaak geduid als het schaden van hun toekomstige kind. Hiermee valt hun gedrag automatisch in de meest verwerpelijke en bestrafbare morele categorie: dat van schade doen aan een ander. De classificatie ‘schade doen’ in de zwangerschap is zelden tot nooit toepasbaar, mede doo...

Opinie

'Als je iets als een conflict neerzet, dan komt er nooit een oplossing.' Gesprek met Martine de Vries

Kinderarts en ethicus Martine de Vries van het Leids Universitair Medisch Centrum accepteerde afgelopen jaar het hoogleraarschap ‘Normatieve aspecten van de geneeskunde’. In 2012 promoveerde ze op een proefschrift over het morele landschap van de pediatrische oncologie. Gert Olthuis en Anke Snoek spraken met haar.

Praktijkonderzoek

Uit de praktijk: casus en commentaren

Casus 'Ik had liever eerder hulp gehad. Hadden we eerder gelukkig kunnen zijn.'
Gevolgd door een ethisch commentaar, een commentaar uit de jeugdzorg en een commentaar uit de verslavingszorg.

Opinie

Moeders van anderen: de steunende werking van verhalen

In 'Moeders van anderen' beschrijft Myrthe van Doornik het opgroeien van twee zusjes, Nico en Kine, bij hun alcoholistische moeder, Nora. Het is een universeel, krachtig verhaal dat steun kan bieden aan lotgenoten, tegelijk kan het professionals en naasten een belangrijk beeld geven van hoe het is om op te groeien m...

Columns

Alle moeders zijn wat

Gedicht van Kira Wuck dat ze schreef op verzoek van Trouw in aanloop naar de Boekenweek van 2019, dat als thema had: ‘De moeder de vrouw’.

Weten

Chocomel en wijn. Over 'Alle moeders zijn wat' van Kira Wuck

In het gedicht ‘Alle moeders zijn wat’ thematiseert Kira Wuck wat in haar werk vaker aan de orde komt: niet-alledaagse familiaire verhoudingen en precaire momenten in het gezinsleven. Anne-Fleur van der Meer bespreekt op welke manier de thematiek van verslaafde ouders in Wucks gedicht verwerkt is.

Weten

Leestafel Lam

Bespreking van het boek "Risicokind of evenwichtskunstenaar? Kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie".

Weten

Leestafel Pieters en Widdershoven (red.)

Bespreking van het boek "Basisboek Filosofie en Geschiedenis van de Gezondheidszorg".

Weten

Leestafel Nunez Mahdi et al.

Bespreking van het boek "Interculturele communicatie in de zorg" van Nunez Mahdi et al., door Maria van den Muijsenbergh.

Opinie

Wat vraagt het tragische van ons? Nawoord van Martijn Rozing

In zijn reactie op mijn artikel plaatst Olsman een aantal kritische kanttekeningen bij mijn betoog die te maken hebben met het gebruik van een aantal begrippen. Hoewel ik de genoemde begrippen rationalisering en beheersing slechts terloops noem, begrijp ik het punt dat Olsman probeert te maken.

Opinie

Tragiek in de zorg. Reactie op het artikel van Martijn Rozing

In zijn artikel ‘Tragiek in het moreel beraad, een zorgethische reflectie’ stelt Rozing kritische vragen bij de manier waarop tragiek in huidige vormen van moreel beraad aan de orde komt. De medische zorg, met haar nadruk op rationalisering en beheersing, vormt de tegenstander in zijn betoog.